Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Treść strony

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • zbieranymi w sposób zmieszany wynosi 20 zł miesięcznie od mieszkańca
  • zbieranymi w sposób selektywny wynosi 13 zł miesięcznie od mieszkańca
  • zbieranymi w sposób zmieszany wynosi 100 zł rocznie od nieruchomości letniskowej
  • zbieranymi w sposób selektywny wynosi 80 zł rocznie od nieruchomości letniskowej.
Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność, ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
 
Zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rodzinom wielodzietnym, które posiadają Kartę Dużej Rodziny przysługuje zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20% miesięcznych stawek opłat uchwalonych przez Radę Gminy Baboszewo.

Istnieje możliwość rozłożenia na raty, umorzenia bądź odroczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy wypełnić wszystkie potrzebne dokumenty, zgodnie z kartą informacyjną.

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska