Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, uległ zmianie system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. Nowy system zakłada, że to samorząd jest odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów, jednocześnie gmina ma wpływ na każdy z elementów nowego systemu i dzięki temu może kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie.

W myśl wyżej wymienionych przepisów Rada Gminy Baboszewo ustaliła m.in.:

  • regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baboszewo
  • szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  • wysokość, terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.

Szczegółowe informacji na temat gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Baboszewo można uzyskać w Urzędzie Gminy Baboszewo.

Informacji udziela:

 


 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baboszewo:

drukuj (Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baboszewo:)

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska