Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PO KL

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

"Z indywidualizacją idziemy po sukces"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia w regionie
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Całkowity wartość projektu 151 524,44 zł
Kwota dofinansowania ze środków europejskich 128 795,77 zł
Dotacja celowa z budżetu krajowego 22 728,67 zł
Okres realizacji 03.09.2012 - 28.06.2013


Celem głównym projektu była indywidualizacja nauczania dzieci z klas I-III służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych z terenu gminy Baboszewo w roku szkolnym 2012/2013. Projekt realizowany był w 4 szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Baboszewo.

W szkole podstawowej w Mystkowie prowadzone były następujące zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi problemami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie.

W szkole podstawowej im. J. Wybickiego w Baboszewie prowadzone były następujące zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi problemami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - nauki matematyczno - przyrodnicze),
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie.

W szkole podstawowej im. M. K. Sarbiewskiego prowadzone były następujące zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi problemami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski.

W szkole podstawowej im. J. Brodeckiego w Polesiu prowadzone były następujące zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - nauki matematyczno - przyrodnicze),
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie.

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska