Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Rejestr działalności regulowanej

Treść strony

Wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baboszewo dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca obowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru.

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska