Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Czyste Powietrze

Treść strony

Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Informujemy, że od 24 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy w Baboszewie uruchomiony zostanie Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany przez pracownika Urzędu Gminy Baboszewo. W Punkcie Konsultacyjnym  można uzyskać porady dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu, pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz uzyskać wszelkie niezbędne  informacje na temat programu, zasad ubiegania się o dofinansowanie czy wymaganych dokumentów.

Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywa się w dniach:

od poniedziałku do wtorku– w godz. 7:30 – 15:30
czwartek - w godz. 9:00 – 14:00

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Baboszewo pod numerem telefonu  (23) 661 10 91 w. 37 w godzinach pracy Urzędu.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych.

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • elektroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Baboszewo. Na utworzenie Punktu Konsultacyjnego Gmina Baboszewo uzyskała dotację w wysokości 30 000 zł. 

drukuj (Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze)

Materiały informacyjne

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska