Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo

Treść strony

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo"

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do internetu dla 80 gospodarstw domowych, wykluczonych cyfrowo z uwagi na trudną sytuację materialną i niepełnosprawność. W ramach działania beneficjenci otrzymają nieodpłatnie sprzęt komputerowy wraz z dostępem do internetu.

Uzupełnieniem celu głównego będzie doposażenie w sprzęt komputerowy i utworzenie punktów bezpłatnego dostępu do internetu w jednostkach podległych Gminie Baboszewo takich jak: Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Baboszewie, Szkoła Podstawowa w Mystkowie, Szkoła Podstawowa w Sarbiewie, Zespół Szkół w Polesiu.

Cele szczegółowe projektu:

  • zakup, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w gospodarstwach domowych zakwalifikowanych do projektu
  • zakup, dostawa i instalacj sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i drukarkami w celu utworzenia publicznych punktów bezpłatnego dostępu do internetu w wybranych jednostkach podległych
  • przeprowadzenie szkoleń z podstawowej obsługi komputera i internetu oraz sposobów wykorzystania dostępu do sieci dla gospodarstw domowych i jednostek podległych zakwalifikowanych do projektu.

Cele jakościowe projektu:

  • zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie obsługi komputera
  • rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych
  • rozwój osobisty poprzez korzystanie z Internetu
  • zwiększenie możliwości związanych ze zmianą obecnej sytuacji zawodowej i materialnej
  • podniesienie w ramach działań koordynacyjnych jakości edukacji w szkołach.

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska