Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Opłaty

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

Załącznik

                                                                                                                                              do Zarządzenia Nr 31//2017

                                                                                                                                           Wójta Gminy Baboszewo

                                                                                                                                              z dnia 6 kwietnia 2017 r.

 
WYSOKOŚĆ OPŁAT
za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
Gminy Baboszewo

Część I: Korzystanie z obiektów sportowych

1.Hala Sportowo-Widowiskowa

1 Hala- parkiet główny     56,00zł/godz
2 Siłownia  
a) Dorośli  7,00zł/godz/osoba
b) Młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia   5,00zł/godz/osoba
3) Siłownia – Karnet  
a) DOROŚLI  
  - karnet 3 godzinny   17,00zł/osoba
  - karnet 6 godzinny                                                                          31,00zł/osoba
  - karnet 12 godzinny 61,00zł/osoba
b) MŁODZIEŻ SZKOLNA I STUDENCI DO 26 ROKU ŻYCIA  
  - karnet 3 godzinny   14,00zł/osoba
  - karnet 6 godzinny   27,00zł/osoba
  - karnet 12 godzinny    52,00zł/osoba
4 Sala korekcyjna  20,00zł/godz
5 Sauna  
a) 15 minut  7,00zł/1 osoba
    12,00zł/2 osoby
    17,00zł/3 osoby
         21,00zł/4 osoby

2. Boiska zewnętrze

1 o nawierzchni syntetycznej (kort)  
a) boisko 26,00zł/godz
a) boisko + oświetlenie 34,00zł/godz
2 ze sztuczną murawą  40,00zł/godz

                                                                

Część II: Korzystanie z Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Baboszewo

1 Duża sala                                                                                     200,00zł/za dzień
2 Mała sala                                                                                     100,00zł/za dzień

1. Do wysokości opłat doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.

2. Obiekty Hali Sportowo-Widowiskowej oraz boiska zewnętrzne udostępnia się nieodpłatnie:

1) dzieciom i młodzieży szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

2) w przypadku organizacji imprez, spotkań i uroczystości organizowanych lub przy których organizacji Gmina Baboszewo współpracuje oraz objętych patronatem Wójta Gminy.

3. Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość obniżenia lub zniesienia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Baboszewo. Każdorazowy taki przypadek wymaga osobnej akceptacji Wójta Gminy Baboszewo.

 

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska