Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Opłaty

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Załącznik
do Zarządzenia Nr 31//2017
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT

za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

Gminy Baboszewo

Część I: Korzystanie z obiektów sportowych

 1. Hala Sportowo-Widowiskowa
  1. Hala- parkiet główny 56,00zł / godz
  2. Siłownia
   1. Dorośli 7,00zł / godz/osoba
   2. Młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia 5,00zł / godz / osoba
  3. Siłownia – Karnet
   1. DOROŚLI
    • karnet 3 godzinny 17,00zł / osoba
    • karnet 6 godzinny 31,00zł / osoba
    • karnet 12 godzinny 61,00zł / osoba
   2. MŁODZIEŻ SZKOLNA I STUDENCI DO 26 ROKU ŻYCIA
    • karnet 3 godzinny 14,00zł / osoba
    • karnet 6 godzinny 27,00zł / osoba
    • karnet 12 godzinny 52,00zł / osoba
  4. Sala korekcyjna 20,00zł/godz
  5. Sauna
   • 15 minut
    • 7,00zł/1 osoba
    • 12,00zł/2 osoby
    • 17,00zł/3 osoby
    • 21,00zł/4 osoby
 2. Boiska zewnętrze
  1. o nawierzchni syntetycznej (kort)
   1. boisko 26,00zł / godz
   2. boisko + oświetlenie 34,00zł / godz
  2. ze sztuczną murawą 40,00 zł / godz

Część II: Korzystanie z Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Baboszewo

 1. Duża sala 200,00zł / za dzień
 2. Mała sala 100,00 zł / za dzień

 

 1. Do wysokości opłat doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.
 2. Obiekty Hali Sportowo-Widowiskowej oraz boiska zewnętrzne udostępnia się nieodpłatnie:
  1. dzieciom i młodzieży szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
  2. w przypadku organizacji imprez, spotkań i uroczystości organizowanych lub przy których organizacji Gmina Baboszewo współpracuje oraz objętych patronatem Wójta Gminy.
 3. Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość obniżenia lub zniesienia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Baboszewo. Każdorazowy taki przypadek wymaga osobnej akceptacji Wójta Gminy Baboszewo.

 

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska