Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Koordynator do spraw dostępności

Treść strony

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności


 

Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1062 ze zm.) Wójt Gminy Baboszewo wyznaczył pana Wojciecha Woldera – Sekretarza Gminy - na Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Baboszewo.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Baboszewo,

  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

  • monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Baboszewo – Wojciech Wolder
adres do korespondencji: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

pok. 5, tel. 23 661 10 91 wew. 15

e-mail: sekretarz@gminababoszewo.pl

 

 

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska