Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Wykaz pracowników

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BABOSZEWO

Stanowisko/dział 
Nazwisko i imię pracownika

Nr
pokoju

E-mail

Nr telefonu wew.

Referat Organizacyjny (Kancelaria Ogólna)
Kinga Mak
Martyna Wrzesińska

- urzad@gminababoszewo.pl 10
Kasa
Błaszczak Agnieszka
- kasa@gminababoszewo.pl 10

Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik Referatu - Zbigniew Gontarek

1

gk@gminababoszewo.pl

11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Świadczenia wychowawcze-500+)
Zdunowska Anna

 13

gopsbaboszewo@wp.pl

23

Kadry
Kocięda Katarzyna
Referat Organizacyjny
Zielaskiewicz Anna

3

place@gminababoszewo.pl

oswiata@gminababoszewo.pl

13

Sekretariat
Świerkocka Adrianna

4

swierkocka@gminababoszewo.pl

14

Sekretarz Gminy
Wojciech Wolder

5

wolder@gminababoszewo.pl

sekretarz@gminababoszewo.pl

15

Wójt
Pietruszewski Bogdan Janusz

6

urzad@gminababoszewo.pl

14

Sala Posiedzeń

7

-

 

Referat Finansowo - Podatkowy (Podatki, Księgowość podatkowa)
Jasińska Monika
Chojnowska Renata

10

podatki@gminababoszewo.pl

20

Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych, Zarządzanie Kryzysowe i Obrona cywilna
Juchner Marzanna

9

juchner@gminababoszewo.pl

zk@gminababoszewo.pl

19 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pracownicy socjalni
Wichowska Ewelina, Zarzycka Anna, Starczewska Iwona, Podlecka Anita

11

gopsbaboszewo@wp.pl

21

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kociuber Barbara

12 gopsbaboszewo@wp.pl 22

Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny
Zdunowska Anna
Rokicka Agata

13

gopsbaboszewo@wp.pl

23

Kierownik Referatu Organizacyjnego
Dygan Marta

14

dygan@gminababoszewo.pl

24

Referat Organizacyjny, Biuro Rady Gminy
Szczepańska Iwona
Chojnowska Aleksandra

15

doortodoor@gminababoszewo.pl

rada@gminababoszewo.pl

chojnowska@gminababoszewo.pl

25

Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Kruszewski Krzysztof

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Brojek Marcin
Dworakowski Andrzej
Hadryś Zbigniew
Pawłowski Sławomir

16

zwik@gminababoszewo.pl

25

I PIĘTRO

Sala Ślubów

17

-

 

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej,Urząd Stanu Cywilnego (Dowody Osobiste)
Adamska Sylwia

18

usc@gminababoszewo.pl

28

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej,Urząd Stanu Cywilnego (Ewidencja Ludności)
Kierownik Referatu - Gierkowska Katarzyna

18

ewidencja@gminababoszewo.pl

28

Stowarzyszenie SET
Gierkowska Katarzyna
18 ewidencja@gminababoszewo.pl 28
Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej,Urząd Stanu Cywilnego (Ewidencja działalności gospodarczej)
Adamska Sylwia
18 edg@gminababoszewo.pl 28

Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej
Kierownik Referatu - Krysiak Robert
Tomczewski Marcin

19

rkrysiak@gminababoszewo.pl

infrastruktura@gminababoszewo.pl

29

Referat Finanowo - Podatkowy (Księgowość Jednostek Oświatowych, GOPS)
Lewicki Tomasz
Najechalska Ewa

20

najechalska@gminababoszewo.pl

30

Referat Finanowo - Podatkowy (Księgowość Urzędu Gminy, ZWIK)
Zwierzchowska Kamila
Żelech Monika

21 - 31

Referat Finanowo - Podatkowy (Kierownik Referatu)
Jankowska Renata

22

 jankowska@gminababoszewo.pl

32

Referat Finanowo - Podatkowy (Płace)
Adrianna Mysiewicz    
Szeluga Emilia     

23

mysiewicz@gminababoszewo.pl

szegula@gminababoszew.pl

33
Sala Konferencyjna 24 -  

Referat Finansowo - Podatkowy (Skarbnik Gminy)
Guzanowska Anna

26 skarbnik@gminababoszewo.pl 36

Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Odpadami komunalnymi, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Ochrona Środowiska)
Dobrzyńska Paulina

27

dobrzynska@gminababoszewo.pl

37

Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Odpadami komunalnymi, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Ochrona Środowiska)
Ilona Siejka

27

siejka@gminababoszewo.pl

37

Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej
Małgorzata Łoniewska

28

fundusze@gminababoszewo.pl

38

Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Odpadami komunalnymi, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Gospodarka nieruchomościami, Planowanie przestrzenne)
Jasińska Urszula

29

ujasinska@gminababoszewo.pl

39

Zamówienia Publiczne
Solecka Justyna

Czyste Powietrze, zamówienia publiczne
Bogdańska Magdalena

30

solecka@gminababoszewo.pl

bogdanska@gminababoszewo.pl

40

Zamówienia Publiczne
Suliński Zbigniew

31

zp@gminababoszewo.pl

41

Gminna Biblioteka Publiczna

Kierownik
Bugajewska Małgorzata

 

biblioteka1-62@tlen.pl

56

Młodszy Bibliotekarz - Filia GBP w Sarbiewie
Staniszewska Urszula

 

biblioteka1-62@tlen.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przewodnicząca GKRPA
Sędzicka Zofia

 

gkrpa@gminababoszewo.pl

55

Zespół Interdyscyplinarny

Przewodnicząca Zespołu
Zarzycka Anna

11

gopsbaboszewo@wp.pl

21

 

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska