Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Wykaz pracowników

Treść strony

WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY

I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BABOSZEWO

PARTER

Stanowisko/dział 
Nazwisko i imię pracownika

Nr
pokoju

E-mail

Nr telefonu wew.

Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik Referatu - Balcerzak Radosław

1

gk@gminababoszewo.pl

11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Świadczenia wychowawcze-500+)
Duszyńska Anna

2

gopsbaboszewo@wp.pl

12

Referat Ogólno - Administracyjny i Zamówień Publicznych (Kadry)
Kocięda Katarzyna

3

place@gminababoszewo.pl

13

Referat Ogólno - Administracyjny i Zamówień Publicznych (Sekretariat)
Groszyk Anita
Janicka Agata

4

urzad@gminababoszewo.pl

rada@gminababoszewo.pl

14

Sekretarz Gminy
Wiechowska Beata

5

sekretarz@gminababoszewo.pl

15

Wójt
Sobecki Tomasz

6

urzad@gminababoszewo.pl

16

Sala Posiedzeń

7

-

 

Kasa, Gospodarka Komunalnymi Zasobami Mieszkaniowymi
Agnieszka Błaszczak

8

kasa@gminababoszewo.pl

18

Referat Finansowo - Podatkowy(Podatki, Księgowość podatkowa)
Jasińska Monika
Chojnowska Renata

10

podatki@gminababoszewo.pl

20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pracownicy socjalni
Markowska Grażyna
Sędzicka Anna, Konarzewska Justyna
Starczewska Iwona, Podlecka Anita

11

gopsbaboszewo@wp.pl

21

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kociuber Barbara

12

gopsbaboszewo.pl

22

Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny
Zdunowska Anna
Rokicka Agata

13

gopsbaboszewo@wp.pl

23

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i sieci teleinformatycznych
Adamkiewicz Piotr

14

adamkiewicz@gminababoszewo.pl

24

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Brojek Marcin
Dworakowski Andrzej
Hadryś Zbigniew,                                                    

15

zwik@gminababoszewo.pl

25

Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Kruszewski Krzysztof

16

zwik@gminababoszewo.pl

25

 

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska