Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności - 2023 r.

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

 • Na białym tle znajduję się czarny wykrzyknik z pod nim czarną czcionką napis informacja

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Baboszewo w 2024 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Baboszewo w 2024 r.


 

 • Na białym tle znajduje się herb Gminy a pod nim napisane jest zarządzenie Wójta Gminy Baboszewo.

Zarządzenie Nr ORG.120.25.2023 Wójta Gminy Baboszewo  z dnia 13 grudnia 2023 roku.

Zarządzenie Nr ORG.120.25.2023 Wójta Gminy Baboszewo  z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r.


 

 • Na białym tle znajduję się czarny wykrzyknik z pod nim czarną czcionką napis informacja

Nabór kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo,

z uwagi na zbliżający się koniec kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.


 

 • Informacja o zakazie parkowania na terenie przy Urzędzie Gminy w Baboszewie w dniach 16-17 grudnia 2023 r., pozostawienie...

Zakaz parkowania

Szanowni Państwo,

z uwagi na organizację Baboszewskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniach 16 - 17 grudnia 2023 r. uprzejmie prosimy o nieparkowanie pojazdów na terenie przy budynku Urzędu Gminy w Baboszewie.

Więcej informacji na stronie https://www.gminababoszewo.pl/1675,baboszewski-jarmark-bozonarodzeniowy-2023-r

 


 

 • Zaproszenie na Baboszewoski Jarmark Bożonarodzeniowy

Zaproszenie na Jarmark Bożonarodzeniowy

Wójt Gminy Baboszewo zaprasza na Baboszewski Jarmark Bożonarodzeniowy 17 grudnia 2023 r. godz. 11.00-16.00 Parking przed Urzędem Gminy Baboszewo.

Więcej informacji pod adresem https://www.gminababoszewo.pl/1675,baboszewski-jarmark-bozonarodzeniowy-2023-r

 


 

 • Na białym tle znajduję się czarny wykrzyknik z pod nim czarną czcionką napis informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku od dnia 22.11.2023 roku do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie płońskim".


 

 • Na białym tle znajduję się czarny wykrzyknik z pod nim czarną czcionką napis informacja

Zaproszenie d udziału w Eko-Plebiscycie

Szanowni Państwo,

w imieniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszamy do udziału w Plebiscycie Ekologicznym.


 

 • Na białym tle znajduję się czarny wykrzyknik z pod nim czarną czcionką napis informacja

Szkolenie Chemizacyjne 21 listopada 2023 r.

Szkolenie Chemizacyjne 21 listopada 2023 w Dworze Dłużniewo, Dłużniewo 41 ( w zakresie stosowania środków ochrony roślin).


 

 • Na białym tle znajduje się herb Gminy a pod nim napisane jest Informacja Wójta Gminy Baboszewo

Informacja Wójta Gminy Baboszewo z dnia 13.11.2023 r. dot. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W dniu 14.11.2023 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
( PSZOK) w Baboszewie przy ul. Warszawiskiej 9E będzie NIECZYNNY.


 

 • jarmark na fb 08.11.2023

Wójt Gminy Baboszewo zaprasza na Baboszewski Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniu 17 grudnia 2023 roku.

Wystawcami Jarmarku mogą być w szczególności: Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalni producenci żywności, Rękodzielnicy, Twórcy lokalni, Artyści, Stowarzyszenia, itp.

Szczegółowe informacje dla wystawców w Regulaminie znajdującym się w załączniku.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do 8 grudnia 2023 r.


 

 • Na bordowym tle znajduję się zielone logo ENERGA a po prawej stronie widnieje napis ENERGA operator

Przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Baboszewo w dniu 2023-11-08 w godzinach 09:00-16:00.


 

 • Na białym tle znajduję się herb Gminy z pod nim czarną czcionką napis informacja Wójta Gminy Baboszewo.

Informacja Wójta Gminy Baboszewo z dnia 27.10.2023 r. dot. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W dniu 28.10.2023 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
( PSZOK) będzie NIECZYNNY.


 

 • Na białym tle znajduję się czarny wykrzyknik z pod nim czarną czcionką napis informacja

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

W dniach od 4 do 15 listopada 2023 r. planowane jest przeprowadzenie Akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego.


 

 • Na białym tle znajduję się zielone logo KRUS

Zapraszamy do IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym.

Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym.


 

 • Na białym tle znajduję się czarny wykrzyknik z pod nim czarną czcionką napis informacja.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach programu Moje Dotacje i Środowisko.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach programu Moje Dotacje i Środowisko które odbędzie się 26.10.2023 r. o godzinie 14 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Baboszewo które poprowadzi Stowarzyszenie Zbliżamy z Naturą.


 

 • barwy wolontariatu GLOSOWANIE

Wybierz swojego Laureta/Laureatkę w kategorii „Nagroda mieszkańców Mazowsza” w XIII edycji konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego do udziału w głosowaniu na Kandydatkę/Kandydata - Wolontariuszkę/Wolontariusza w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.


 

 • Na środku znajduję się logo Gminy Baboszewo a pod nim czarną czcionką napis Zarządzenie Wójta Gminy Baboszewo

Zarządzenie Nr ORG.120.19.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 10 października 2023 roku

Zarządzenie Nr ORG.120.19.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 10 października 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.


 

 • Plakat A3 - dotacje

Bonus frekwencyjny dla gmin do 20 tys. mieszkańców

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o bonusie frekwencyjnym dla gmin do 20 tys. mieszkańców. 

Bonus frekwencyjny dla gmin do 20 tys. mieszkańców

 • 250 tys. zł z przeznaczeniem na działalność kół gospodyń wiejskich i orkiestr dętych za frekwencję ponad 60% w wyborach
 • 250 tys. zł z przeznaczeniem na lokalne kluby sportowe za frekwencję ponad 60% w wyborach
 • milion zł z przeznaczeniem na remizy dla gminy za największą w powiecie frekwencję w wyborach
 • milion zł z budżetu obywatelskiego na dowolny cel dla gminy za największą w powiecie frekwencję w wyborach

 

 • wybory zmiana siedziby

ZMIANA SIEDZIBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1

Zgodnie z Postanowieniem Nr 118/2023 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 9 października 2023 r. zmieniona została siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1.

Dotychczasowa siedziba - Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6A, 09-130 Baboszewo

Nowa siedziba - Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Baboszewie, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo (wejście A od strony przystanku autobusów szkolnych).

 


 

 • grafika

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.


 

 • komunikat woda
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie informuje, że z uwagi na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Pieńki Rzewińskie w dniu 11 października 2023 r., w godz. 8.00-14.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Pieńki Rzewińskie od posesji nr 11 do 29.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

 • Na białym tle znajduję się czarny wykrzyknik z pod nim czarną czcionką napis informacja

Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych.

Uprzejmie informujemy, że Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! Sp. z o.o. w ramach realizacji zlecenia planuje przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych i w terminach.


 

 • wybory bezpłatny transport

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców

Wójt Gminy Baboszewo informuje, że zgodnie z art. 37f Kodeksu Wyborczego uruchamia bezpłatny dowóz pasażerski w dniu 15 października 2023r. dla wyborców Gminy Baboszewo, ujętych w spisie wyborców.

Więcej informacji: https://www.bip.gminababoszewo.pl/1658,bezplatny-gminny-przewoz-pasazerski-dla-wyborcow

 


 

 • Napis Wybory do Sejmu RP i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowe 15 października 2023 r. w tle na czerwono napis Ważne...

Informacja dotycząca terminów dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy ukończyli 60 lat.

Ważne terminy dla wyboców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy ukończyli 60 lat. 2 Października 2023 r. zgłoszenie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego. Do 6 Października 2023 r. złożenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.


 

 • Napis Wybory do Sejmu RP i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowe 15 października 2023 r. na tle biało czerwonej flagi

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych

Informujemy, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się: 28 września 2023 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Baboszewo (sala konferencyjna)

Więcej informacji na stronie https://www.bip.gminababoszewo.pl/1579,wybory-do-sejmu-rp-i-senatu-rp-zarzadzone-na-dzien-15-pazdziernika-2023-r


 

 • Napis Wybory do Sejmu RP i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowe 15 października 2023 r. na tle biało czerwonej flagi

Obwodowe Komisje Wyborcze - powołanie

Informujemy, że w dniu 25 września 2023 r. Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I powołał obwodowe komisje wyborcze w Gminie Baboszewo.

Pełna treść Postanowienia Nr 74/2023 z dnia 25 września 2023 r. dostępna jest Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem  https://www.bip.gminababoszewo.pl/1579,wybory-do-sejmu-rp-i-senatu-rp-zarzadzone-na-dzien-15-pazdziernika-2023-r


 

 • Na białym tle znajduję się logo lokalnej grupy działania - przyjazne mazowsze a pod nim jest czarną czcionką napisane...

Zapraszamy na konferencję pn. ,,Czyste powietrze dla Europy".

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję pn. ,,Czyste powietrze dla Europy" a Program krajowy „Czyste powietrze 2023" w walce ze smogiem, która odbędzie się 29 września 2023 roku w Dworku „Sienkiewiczówka", ul. H. Sienkiewicza 11, Płońsk (MODRO/Poświętne).


 

 • WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

 • Na białym tle znajduję się czarny wykrzyknik z pod nim czarną czcionką napis informacja

SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA, ŻYJ !!! - kampania społeczna 2023/2024

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną " Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ".


 

 • Białe logo w którym znajduję się na środku czarny wykrzyknik a pod nim napis czarno czcionką informacja

Uchylenie rozporządzenia nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny.

Uchylenie rozporządzenia nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny.


 

 • Zdjęcie zawierające na białym czarny wykrzyknik a pod nim napis informacja

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płońsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku informuje o jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


 

 • Logo - Informacja

Wirtualny Teatr Historii

Zapraszamy na niezwykłą podróż 3D w głąb polskiej historii.


 

 • Ogłoszenie Komendy Powiatowej Policji w Płońsku

Ogłoszenie Komendy Powiatowej Policji w Płońsku

Komenda Powiatowa Policji w Płońsku informuje o objęciu działaniami priorytetowymi rejon starej mleczarni w miejscowości Goszczyce Średnie.


 

 • Logo - Komendy Powiatowej w Płońsku

Ogłoszenie Komendy Powiatowej Policji w Płońsku

Komenda Powiatowa Policji w Płońsku informuje o objęciu działaniami priorytetowymi rejonu placu zabaw w Baboszewie ul. Mazowiecka.


 

 • Logo Koleje Mazowieckie

Kup bilet przez aplikację mobilną KM i podróżuj taniej!

Od 1 września do 30 listopada br. każdy podróżny kupujący bilet okresowy otrzyma rabat w wysokości 10%.


 

 • 4830

Informacja Wójta Gminy Baboszewo dot. złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych - gradobicie.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Baboszewo GRADOBICIA w dniu 20.07.2023 r., Wójt Gminy Baboszewo informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

 


 

 • 4585

Komunikat z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypracował komunikat dotyczący narastającego problemu wynikającego z działań nieuczciwych instalatorów pomp ciepła.


 

 • Logo Wojsko Polskie

Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie organizują cykl pikników na terenie całego kraju.

Zbliża się święto Wojska Polskiego. Z tego powodu Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie organizują cykl pikników na terenie całego kraju pod hasłem Silna Biało-Czerwona.


 

 • Informacja Wójta Gminy

Informacja Wójta Gminy Baboszewo dot. złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych - suszy.

Wójt Gminy Baboszewo informuje, że producent rolny ma obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych - suszy za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” – https://aplikacje.gov.pl/app/susza , do której niezbędny jest profil zaufany producenta rolnego.

                                          https://www.gminababoszewo.pl/1624,susza-2023


 

 • Logo - Mazowsze dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

Zaproponuj zmiany, zgłoś pomysł na nowe zadania! Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok (dalej zwanym „Programem współpracy”).


 

 • Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Nr ORG.120.15.2023 z dnia 6 lipca 2023 roku.

Zarządzenie Nr ORG.120.15.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2023 roku dniem wolnym od pracy.


 

 • 4609

Informacja dotycząca wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Baboszewo.

Informujemy, że dniu 30 czerwca 2023 roku do Urzędu Gminy w Baboszewie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich Wola Folwark na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Baboszewo.


 

 • Informacja

"Wakacyjny Poradnik Pacjenta" zawierające praktyczne porady i informacje dotyczące opieki zdrowotnej w okresie letnim.

Szanowni Mieszkańcy, w „Wakacyjnym Poradniku Pacjenta” znajduje się wiele przydatnych wskazówek, w tym informacje o tym, gdzie szukać pomocy oraz jak skorzystać z pomocy lekarza, gdy przebywasz poza miejscem zamieszkania. Dowiesz się także, w jakich sytuacjach warto skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, a kiedy lepiej udać się na szpitalny oddział ratunkowy.


 

 • Ogłoszenie Wójta

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Star 200.

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Star 200.


 

 • Ogłoszenie Wójta

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz model 244.

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz model 244.


 

 • Ogłoszenie Wójta

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz model 005.

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz model 005.


 

 • Informacja

21 czerwca 2023 r. obchodzimy Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów.

Szanowni Państwo, 21 czerwca 2023 r. obchodzimy Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), we współpracy z Europolem i Komisją Europejską, w 23 krajach już po raz piąty rusza kampania „Stop włamaniom do domów", której celem jest przypomnienie zasad bezpieczeństwa i zachęcanie do właściwego zabezpieczenia dobytku, mieszkania czy domu.


 

 • Informacja

Ankieterzy pomogą rolnikom. Rusza druga faza ważnych badań statystycznych.

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju odbywają się istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne. Obowiązek udziału w nich mają wylosowane gospodarstwa rolne. Jeśli rolnik nie wypełnił do 16 czerwca formularza przez Internet, porozmawia teraz osobiście lub telefonicznie z ankieterem.


 

 • Informacja

Informacja dotycząca wyborów do izb rolniczych.

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym do Mazowieckiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 24 września 2023 roku.


 

 • Informacja

Decyzja Nr 18.2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ciechanów z dnia 15.06.2023 r. 

Decyzja Nr 18.2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ciechanów z dnia 15.06.2023 r.  w sprawie odwołania okresowego zakazu wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa Znak: ZG.2621.4.2023


 

 • Informacja Wójta Gminy

Trwają badania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny.

Szanowni Państwo, 16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

 • Informacja Wójta Gminy

 

Informacja dotycząca przemieszczania roślin żywicielskich dla bakterii Erwinia amylovora do strefy chronionej ustanowionej dla tej bakterii.

Rozpowszechnienie wiedzy wśród podmiotów profesjonalnych w zakresie przemieszczania roślin żywicielskich dla bakterii Erwinia amylovora do strefy chronionej ustanowionej dla tej bakterii.


 

 • Informacja Wójta Gminy

Informacja Nadleśnictwa Dwukoły.

Nadleśnictwo Dwukoły informuje, iż w związku z utrzymującym się dużym zagrożeniem pożarowym obszarów leśnych od dnia 09.06.2023 r. do odwołania wprowadzony zostaje zakaz wstępu do lasu.


 

 • Informacja Wójta Gminy

Zapraszamy zaprasza animatorki i animatorów kultury do udziału w czwartej edycji konkursu IMPULS KULTURY.

Szanowni Państwo,Mazowiecki Instytut Kultury na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego zaprasza animatorki i animatorów kultury do udziału w czwartej edycji konkursu IMPULS KULTURY Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego!


 

 • Informacja

Informacja dla mieszkańców.

Szanowni Mieszkańcy, w związku z nasileniem się procederu porzucania odpadów niebezpiecznych w miejscach nie przeznaczonych na ten cel przekazujemy do zapoznania pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego w tej sprawie.


 

 • Informacja

Ruszają ważne badania polskiego rolnictwa! Skorzystaj z formularza on-line.

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych. Tylko w ciągu pierwszych dwóch tygodni będzie można przekazać wymagane informacje przez Internet.

 


 

 • komunikat woda

Informacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie.

Gmina Baboszewo - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie informuje, że z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Goszczyce Średnie, Goszczyce Poświętne w dniu 02 czerwca 2023 r. w godz. 9.00 - 15.00.


 

 • Ogłoszenie Wójta

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Star model 200.

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Star model 200.


 

 • Ogłoszenie Wójta

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz model 244.

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz model 244.


 

 • Ogłoszenie Wójta

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz model 005.

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz model 005.


 

 • Informacja

Informacja dla rolników.

ROLNIKU !
Przygotuj magazyny przed nowymi żniwami, sprzedaj swoje zboże i uzyskaj:
    • dopłatę 3025 zł do hektara pszenicy z budżetu państwa,
    • dopłatę, zróżnicowaną w zależności od regionu,


 

 • Informacja

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030.

Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030" i przedłużeniu terminu ankietyzacji.


 

 • Informacja

Rosnąca populacji wilka Canis lupus.

Szanowni Mieszkańcy ❗️❗️❗️
Ze względu na rosnący zasięg populacji wilka Canis lupus, przy jednoczesnej tendencji zabudowy nowych terenów, wzmożonej obecności człowieka w lasach (rekreacja, sport) i łatwości
dokumentowania obecności zwierząt w naszym sąsiedztwie (np. przez telefony komórkowe), gatunek ten z całą pewnością może być obecnie częściej widywany i rejestrowany.


 

 • Logo

Informacja dla mieszkańców.

Pojawiły się informacje o wizytach u mieszkańców naszej Gminy osób, które rzekomo współpracują z Gminą Baboszewo i przeprowadzają wizje lokalne oraz oferują sprzedaż i montaż paneli fotowoltaicznych współfinansowanych ze środków gminnych. Informujemy, że kontroli i sprawdzenia pieców na terenie gminy dokonują wyłącznie pracownicy Urzędu Gminy w Baboszewie posiadający stosowne upoważnienie.


 

 • Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Nr ORG.120.11.2023 z dnia 17 maja 2023 roku.

 Zarządzenie Nr ORG.120.11.2023  Wójta Gminy Baboszewo  z dnia 17 maja 2023 roku  w sprawie ustalenia dnia 9 czerwca 2023 roku dniem wolnym od pracy.


 

 • opp komisja

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

Informujemy, że w dniu 17 maja 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Ogłoszenie w sprawie naboru na członków Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 10 maja 2023 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2023 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej poprzez zorganizowanie i zapewnienie aktywności ruchowej i sportowej dla najmłodszych dzieci.

 

 • Logo UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuję o możliwości uczestnictwa w webinariach dla seniorów organizowanych przez UKNF.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuję o możliwości uczestnictwa w webinariach dla seniorów organizowanych przez UKNF w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.


 

 • Logo Krus

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników z terenu Mazowsza.

Placówka Terenowa KRUS w Płońsku informuje, że w okresie wakacji 2023 dla dzieci rolników z terenu Mazowsza organizowane są turnusy rehabilitacyjne. 


 

 • Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Nr ORG.0050.65.2023 z dnia 11.05.2023 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.65.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 11.05.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze pisemnego przetargu ofertowego samochodu pożarniczego marki Star model 200 i powołania Komisji przetargowej.


 

 • Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Nr ORG.0050.64.2023 z dnia 11.05.2023 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.64.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 11.05.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze pisemnego przetargu ofertowego samochodu pożarniczego marki Jelcz model 244 i powołania Komisji przetargowej.


 

 • Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Nr ORG.0050.63.2023 z dnia 11.05.2023 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.63.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 11.05.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze pisemnego przetargu ofertowego samochodu pożarniczego marki Jelcz model 005 i powołania Komisji przetargowej.


 

 • opp logo_300

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2023 r.

Informujemy, że w dniu 10 maja 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Zarządzenie Nr ORG.0050.62.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2023 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej poprzez zorganizowanie i zapewnienie aktywności ruchowej i sportowej dla najmłodszych dzieci

 

 • „Informator edukacyjny Powiatu Płońskiego 2023/2024"

„Informator edukacyjny Powiatu Płońskiego 2023/2024".

„Informator edukacyjny Powiatu Płońskiego 2023/2024" zawieraja ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat płoński oraz informacje o elektronicznym naborze do szkół i terminy dotyczące naboru na rok szkolny 2023/2024.


 

 • Logo - mrdpp

Zaproszenie do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego, do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.


 

 • Konkurs "eko-rolka"

Konkurs "eko-rolka"

Wójt Gminy Baboszewo zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) z terenu gminy Baboszewo do udziału w konkursie na nakręcenie krótkiego filmiku o tematyce ekologicznej - "eko-rolk"

Zgłoszenia uczestników konkursu do 17 maja 2023 r. na adres promocja@gminababoszewo.pl.

Więcej informacji na stronie konkursu https://www.gminababoszewo.pl/1570,konkurs-eko-rolka-2023


 

 • Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Wójt Gminy Baboszewo zaprasza dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych (do klasy III) z terenu gminy Baboszewo do udziału w konkursie plastycznym "Jestem eko - dbam o środowisko".

Zgłoszenia uczestników konkursu do 17 maja 2023 r. w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Więcej informacji na stronie konkursu https://www.gminababoszewo.pl/1571,konkurs-plastyczny-2023


 

 • Konkurs wiedzy ekologiczej

Konkurs wiedzy ekologicznej

Wójt Gminy Baboszewo zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Baboszewo do udziału w konkursie wiedzy ekologicznej.

Zgłoszenia uczestników konkursu do 10 maja 2023 r. do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Więcej informacji na stronie konkursu https://www.gminababoszewo.pl/1569,konkurs-wiedzy-ekologicznej-2023

 


 

 • Informacja

Anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy GiveAndGetHelp.com działa już w wersji ukraińskiej!

W dzisiejszych czasach Internet to nie tylko miejsce szybkiego pozyskiwania informacji, ale także nawiązywania kontaktów, relacji, otrzymywania życzliwych porad. Dzięki uruchomieniu platformy GiveAndGetHelp.com również w języku ukraińskim, osoby posługujące się tym językiem, mogą uzyskać darmową pomoc psychologiczną oraz wsparcie od innych użytkowników serwisu. W serwisie dostępny jest również dział z newsami i poradami w języku ukraińskim. To kolejny krok w rozwoju platformy GiveAndGetHelp.com.


 

 • Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Nr ORG.0050.52.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.52.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 21 kwietnia 2023 roku  w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


 

 • Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Nr ORG.0050.51.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.51.2023 Wójta Gminy Baboszewo  z dnia 21 kwietnia 2023 roku  w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy. 


 

 • Logo mathematics

Zapraszamy wzięcia udziału w próbnych egzaminach maturalnych z matematyki i chemii.

Udostępniliśmy 19 arkuszy egzaminacyjnych z różnymi typami pyań, przygotowanych przez wykwalifikowanych  egzaminatorów z CKE i OKE.Celem próbnych matur jest zapewnienie skutecznego treningu przed docelowymi egzaminami oraz pomoc w sprawdzeniu swojej wiedzy i umiejętności. Na mathematics.live znajdziecie 16 arkuszy z matematyki i 3 arkusze z chemii a w nich różnego rodzaju pytania, w tym otwarte i zamknięte, które pomogą wzmocnić umiejętności rozwiązywania testów.


 

 • Logo Indeks Start2Star

Indeks Start2Star - stypendium dla maturzystów

Szanowni Państwo,Rusza rekrutacja do 16. edycji programu Indeks Start2Star. Jest to program stypendialny dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin i zaczynających studia.

 

 • LOGO SPES

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym.

Szanowni Państwo,
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

 


 

 • Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Nr ORG.0050.47.2023 z dnia 14.04.2023 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.47.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 14.04.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze pisemnego przetargu ofertowego samochodu pożarniczego marki Jelcz model 005 i powołania Komisji przetargowej.


 

 • Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Nr ORG.0050.46.2023 z dnia 14.04.2023 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.46.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 14.04.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze pisemnego przetargu ofertowego samochodu pożarniczego marki Star model 200 i powołania Komisji przetargowej.


 

 • Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Nr ORG.0050.45.2023 z dnia 14.04.2023 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.45.2023 Wójta Gminy Baboszewo  z dnia 14.04.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze pisemnego przetargu ofertowego samochodu pożarniczego marki Jelcz model 244 i powołania Komisji przetargowej.


 

 • Informacja Wójta Gminy

Informacja dotycząca punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Baboszewo informuje, że dnia 15.04.2023 r. (Sobota) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ulicy Warszawskiej 9E w Baboszewie będzie otwarty w godzinach 11 - 15.


 

 • Logo WCR

Kwalifikacja Wojskowa 2023

Kwalifikacja wojskowa to nie tylko określenie Twojej zdolności do służby wojskowej. To także okazja, żeby dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem.Tegoroczna kwalifikacja wojskowa potrwa od 17 kwietnia do 21 lipca.

 

 • Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Nr ORG.120.6.2023 z dnia 31 marca 2023 roku.

Zarządzenie Nr ORG.120.6.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie ustalenia dnia 02 maja 2023 roku dniem wolnym od pracy.


 

 • Plakat Wypalanie Traw

Apel Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Komendanta dotyczący wypalania traw.

NIE WYPALAJMY TRAW! 

Apel Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowego Straży Pożarnej 

 


 

 • Informacja Wójta Gminy

Informacja dotycząca punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Baboszewo informuje, że dnia 08.04.2023 r. (Wielka Sobota) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ulicy Warszawskiej 9E w Baboszewie będzie nieczynny.


 

 • Logo PKP

Zmiana ruch pociągów na linii średnicowej!

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe w dniach 11-21 kwiatnia zmienia ruch pociągów na linii średnicowej!


 

 • Informacja

Rozpoczęcie rekrutacji na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2023-2026.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik działając na podstawie uchwały nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026, VI kadencji (dalej zwaną MRDPP).


 

 • Zarządzenie Wójta Gminy

Zarządzenie Wójta Gminy Baboszewo

Zarządzenie Nr ORG.0050.40.2023
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 27.03.2023 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wniesienia jako wkład niepieniężny
(aport) do spółki SIM Północne Mazowsze Sp. z o. o. z siedzibą,
w Ciechanowie.


 

 • Logo - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza dwa niezwykłe ważne społeczne konkursy.

Po raz kolejny ogłoszamy dwa niezwykłe ważne społeczne konkursy: Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek oraz osób z niepełnosprawościami, a także w przełamywaniu stereotypów ukazujących te osoby jako skazane na bezradność. 


 

 • Logo - NFZ

Mammobusy odwiedzą na Mazowszu powiat płoński.

Szanowni Państwo,

W dniach 20-26.03.2023 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu powiat płoński.


 

 • Logo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

"Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030".

Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030".


 

 • Logo Polska XXI

Konferencja '' Współczesna Kobieta – Silna Kobieta''

Konferencja  '' Współczesna Kobieta – Silna Kobieta'' odbędzie się w dn. 17.03.2023. w godz. 14.00 – 18.00. w Państwowej Uczelni Zawodowej, Filia w Mławie ul. Warszawska 52.

 


 

 • Logo Bitwa Regionów

BITWA REGIONÓW - VIII edycja Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń wiejskich.

W związku z trwającym naborem do VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań zapraszających KGW do udziału w konkursie.

 


 

 • opp komisja

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konskursowej

Informujemy, że w dniu 17 marca 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Ogłoszenie w sprawie naboru na członków Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 09 marca 2023 r. na wsparcie realizacji z zakresu pożytku publicznego w 2023 r. w propagowania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzętom.

 


 

 • Logo - Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków.

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 " Wspracie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowania przez społeczność" objego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 

 • Logo - ZUS

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w ZUS

Jesteśmy pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami.Stwarzamy pracownikom optymalne środowisko pracy.


 

 • Logo - Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zaprasza na szkolenie.

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zaprasza na szkolenie pt. „Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020”.


 

 • zawory

Montaż zaworów antyskażeniowych

Informujemy o kolejnym etapie montażu zaworów antyskażeniowych.
W dniach od 16 marca do 22 marca 2023 r. planowany montaż zaworów nastąpi w następujących miejscowościach:
✅Rybitwy,
✅Śródborze.
Prosimy o przygotowanie dostępu do instalacji wodomierzowej w celu umożliwienia wykonywanych prac montażowych

 

 • LOGO - KNF

Zapraszamy do udziału w kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week 2023 - Światowy Tydzień Pieniądza.

Zaproszenie do udziału w kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week 2023 - Światowy Tydzień Pieniądza Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ma przyjemność zaprosić szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, inne placówki oświatowo-wychowawcze, a także biblioteki publiczne.


 

 • Logo - Koło Gospodyń Wiejskich

Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera
oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie
Festiwalu „Polska od Kuchni”

Ta wyjątkowa i niepowtarzalna trasa jedzie w Polskę już po raz trzeci!


 

 • Konkurs ofert na wsparcie zadania z zakresu pożytku publicznego

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2023 r.

Informujemy, że w dniu 09 marca 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2023 r. w propagowania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzętom.


 

 • Logo - Koleje Mazowieckie

Zmiana organizacji ruchu pociągów na linii R8

W związku z szerokim zakresem prac modernizacyjnych, prowadzonych przez zarządcę infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK S.A. m.in. na stacji Warszawa Zachodnia, od 12 marca 2023 r., zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy, która będzie obowiązywać do 10 czerwca 2023 r. 


 

 • Komunikat WODA

Informacja Zakłau Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie.

Gmina Baboszewo - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie informuję, że w dniu 7 marca 2023 w godzinach 10.00-14.00 mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia na sieci wodociągowej z ujęcia Cieszkowo Kolonia. 


 

 • Montaż zaworów

Montaż zaworów antyskażeniowych

Szanowni Mieszkańcy❗️❗️❗️
Gmina Baboszewo informuje, że trwa realizacja kompleksowej usługi montażu zaworów antyskażeniowych u odbiorców wody na wodociągu publicznym Cieszkowo Kolonia. W dniach od 7 marca do 14 marca 2023 r. planowany montaż zaworów nastąpi w następujących miejscowościach: ✅Dziektarzewo,
✅Dziektarzewo - Wylaty,✅Polesie,✅Pieńki Rzewińskie,✅Pawłowo
 

 

 • zawory

Montaż zaworów antyskażeniowych

Informujemy o kolejnym etapie montażu zaworów antyskażeniowych.
W dniach od 25 lutego do 10 marca 2023 r. planowany montaż zaworów nastąpi w następujących miejscowościach:
✅Dłużniewo,
✅Sarbiewo.
Prosimy o przygotowanie dostępu do instalacji wodomierzowej w celu umożliwienia wykonywanych prac montażowych

 

 • konkurs krus_06.03.2023

XIII Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci rolników ze Szkół Podstawowych.

Placówka Terenowa KRUS w Płońsku ogłasza XIII Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci rolników ze Szkół Podstawowych.


 

 • Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 9

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 9

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 2

Ważność: od godz. 21:00 dnia 17.02.2023 do godz. 18:00 dnia 18.02.2023


 

 • Plakat - Masz Głos

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego.


 

 • Logo - Koleje Mazowieckie

Oferta specjalna Kolei Mazowieckich - Bilet Turysty.

Bilet Turysty to sezonowa oferta specjalna obowiązująca w trakcie ferii zimowych, czyli
od 11 do 26 lutego 2023 r.


 

 • Ogłoszenie Komendy Powiatowej Policji w Płońsku

Ogłoszenie Komendy Powiatowej Policji w Płońsku

Komenda Powiatowa Policji w Płońsku informuje o objęciu działaniami priorytetowymi rejonu sklepu spożywczego w miejscowości Jarocin oraz rejonu sklepu spożywczego w miejscowości Sarbiewo.


 

 • Montaż zaworów antyskażeniowych

Montaż zaworów antyskażeniowych

Informujemy o kolejnym etapie montażu zaworów antyskażeniowych.
W dniach10-18 lutego 2023 r. planowany montaż zaworów nastąpi w następujących miejscowościach:
✅Wola Folwark,
✅Wola Dłużniewska.
Prosimy o przygotowanie dostępu do instalacji wodomierzowej w celu umożliwienia wykonywanych prac montażowych.

 

 • Plakat KRUS

II Edycja konkurs ogólnopolskiego

II edycji ogólnopolskiego konkursu pn.

„My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas".


 

 • Informacja

Ogłoszenie o naborze wniosków

Nabór wniosków o dotację na unieszkodliwianie azbestu
z terenu gminy Baboszewo.


 

 • Informacja

Ogłoszenie o naborze wniosków

Nabór wniosków o dotację na "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej -III etap" z terenu gminy Baboszewo.


 

 • Plakat - SIM Północne Mazowsze

Ogłoszenie o naborze wniosków

Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w miejscowości Baboszewo przy ul. przemysłowej na działce nr 273/4.


 

 • zawory

Montaż zaworów antyskażeniowych

Informujemy o kolejnym etapie montażu zaworów antyskażeniowych.
W dniach 6 - 14 luty 2023 r. planowany montaż zaworów nastąpi w następujących miejscowościach:
✅Niedarzyn,✅Lutomierzyn,✅Kiełki,✅Lachówiec,✅Rzewin.

 

 

 • Logo - ZUS

Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.


 

 • Logo - ZUS

Aplikacja mobilna mZUS

Z bezpłatnej aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację należy pobierać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store.

 


 

 • GUS Badania

Badania Ankietowe 2023 r.

Kalendarium Statystyczne Badania Ankietowe 2023 r.


 

 • Logo - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 


 

 • Plakat - ARiMR

Darmowe szkolenia prowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szanowni Mieszkańcy ❗️❗️❗️
W związku z realizacją zlecenia na rzecz Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszamy na darmowe szkolenia prowadzone w Naszej Gminie.


 

 • Plakat "Droga do nowej siebie"

Uchodźczynie z Ukrainy przebywające w woj. mazowieckim otrzymają bezpłatne wsparcie psychologiczne.

Warsztat dla kobiet pt. „Droga do nowej siebie” poprowadzą pochodzące z Ukrainy psycholożki z platformy HelpUkraine.GiveAndGetHelp.com, zapewniającej bezpłatne wsparcie psychologiczne i informacyjne przymusowym migrantom z Ukrainy.

Jednodniowy warsztat odbędzie się 29 stycznia 2023 w godzinach 9:00 do 17:00, w budynku przy
ul. Foksal 8 w Warszawie.


 

 • Ogłoszenie KKP

Ogłoszenie doboru kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w 2023 roku.

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby.


 

 • Informacja

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia).

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.


 

 • Logo - Koło Gospodyń Wiejskich

Konkurs dla "Kół Gospodyń Wiejskich"

Konkurs dla „Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.


 

 • Pismo do Przedstawicieli JST

Rekrutacja do programu Lokalny Animator Sportu 2023

Instytutu Sportu-Państwowego Instytutu Badawczego informuję o rekrutacji do programu Lokalny Animator Sportu 2023


 

 • Plakat Moja smart wieś - Plakat

III Konkurs "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy" nadal otwarty!

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN)
zaprasza do udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i
Inicjatywy".


 

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

mLegitymacja już działa!

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację.


 

 • Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Ogłoszenie Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze

Szanowni Państwo,
 Zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie
internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej
Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze.


 

 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2023 rok

Informujemy, że Zarządzeniem Nr ORG.0050.2.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 9 stycznia 2023 roku ustalone zostały terminy wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Baboszewo.


 

 • Montaż zaworów antyskażeniowych

Montaż zaworów antyskażeniowych

Informujemy o kolejnym etapie montażu zaworów antyskażeniowych.
W dniach 12-25 stycznia 2023 r. planowany montaż zaworów nastąpi w następujących miejscowościach:
✅Krościn,
✅Cieszkowo Kolonia,
✅Cieszkowo Nowe,
✅Cieszkowo Stare.
 
 

 

 • Informacja dotycząca ptasiej grypy

Informacja dotycząca ptasiej grypy.

Starostwo Powiatowe w Płońsku informuję, że na terenie województwa mazowieckiego ponownie stwierdzono przypadki wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków ( HPAI ). 

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska