Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Usługi indywidualnego transportu DOOR-TO-DOOR

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

AKTUALIZACJA INFORMACJI O PROJEKCIE DOOR-TO-DOOR

Z DNIA 20.09.2022 

 

USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR - TO – DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH”

 

Wartość projektu : 412 810,00 zł

Poziom dofinansowania z PFRON: 100 %

Wkład Funduszy Europejskich: 347 916,27 zł

Okres realizacji : 01.01.2021 – 31.12.2022

 

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020

 

CEL PROJEKTUułatwienie integracji społeczno – zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Gminę Baboszewo usług indywidualnego transportu door – to – door.

PLANOWANE EFEKTY: zniwelowanie barier związanych z mobilnością na terenie gminy Baboszewo, ułatwienie korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenie aktywności zawodowej uczestników.

 


 

Ma48AdHbeve1Hhx5nfUW1tkqCCacLkg31oWUOP4JBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAY4gjsMMR4iD+HuL1AIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoEBQiCI8QABH9UGAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgMDgSCGA+O5xCtCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQGCAEghgPEPBRbSAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBwOBAIIjx4HgO0YpAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoEBQiCI8QABH9UGAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgMDgSCGA+O5xCtCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQGCAEghgPEPBRbSAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBwOBAIIjx4HgO0YpAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoEBQiCI8QABH9UGAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgMDgSCGA+O5xCtCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQGCAEghgPEPBRbSAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBwOBAIIjx4HgO0YpAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoEBQiCI8QABH9UGAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgMDgT+P1pgRxMdd67CAAAAAElFTkSuQmCC

                      

USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR - TO – DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH „

 

Wartość projektu : 398 440,00 zł

Poziom dofinansowania z PFRON: 100 %

Wkład Funduszy Europejskich: 335 805,23 zł

Okres realizacji : 01.01.2021 – 31.12.2022

 

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020

 

CEL PROJEKTU : ułatwienie integracji społeczno – zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Gminę Baboszewo usług indywidualnego transportu door – to – door.

PLANOWANE EFEKTY : zniwelowanie barier związanych z mobilnością na terenie gminy Baboszewo, ułatwienie korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenie aktywności zawodowej uczestników.

 

 

 

 


 

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska