Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

WODA - ważne informacje

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

komunikat

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z długotrwałym niekorzystaniem z wodociągu publicznego Cieszkowo-Kolonia w przyłączach wodociągowych mogło dojść do stagnacji wody.

W związku z powyższym przed ponownym korzystaniem z wodociągu zalecamy przepłukanie własnej instalacji wodociągowej.

 


 

Harmonogram mobilnych punktów czerpania wody - obowiązujący od 15 października 2022 r.

Aktualizacja godzin postoju cysterny w Sokolnikach Nowych

CYSTERNA NR 1 (Wojska Obrony Terytorialnej)
Miejscowość lokalizacja od do
Dramin przy OSP 8.00 8.30
Śródborze u Sołtysa 8.40 9.10
Kiełki U Sołtysa 9.20 10.00
Cieszkowo Kolonia na boisku 10.05 10.30
Mystkowo Przy Szkole 10.35 11.10
Niedarzyn Przy OSP 11.15 11.45
Lutomierzyn przy posesji nr 29 11.50 12.10
Cywiny Dynguny Przy budynku socjalnym 12.20 12.50
Bożewo u Sołtysa U Sołtysa 13.50 14.20
Kowale u Sołtysa U Sołtysa 14.30 15.00
Zbyszyno U Sołtysa 15.10 15.40
Korzybie U Sołtysa 15.50 16.20
Sokolniki Nowe u Sołtysa 16.30 16.50
       
CYSTERNA NR 2 (Wojska Obrony Terytorialnej)
Miejscowość lokalizacja od do
Pieńki Rzewińskie U Sołtysa 8.00 8.30
Polesie Przy szkole 8.35 9.10
Dziektarzewo Przy OSP 9.15 9.45
Goszczyce Średnie Przy Świetlicy 9.55 10.20
Wola Folwark Przy OSP 10.30 11.00
Sarbiewo Przy OSP 11.25 12.00
Galomin u Sołtysa 12.10 12.30
Jarocin Przy placu zabaw
12.40 13.00
Krościn Przy świetlicy 14.00 14.30
Rzewin Przy świetlicy wiejskiej 14.40 15.20
Pawłowo droga przy posesji Pawłowo 4 i 5 15.30 16.00
Dziektarzewo Wylaty/Pawłowo   16.10 16.40

 

Szanowni Mieszkańcy,
 
informujemy, że nadal obowiązuje  komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 29.09.2022 r. w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego Cieszkowo-Kolonia informujący o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.
 
Wyniki badań zlecanych przez PPSSE w Płońsku oraz ZWIK w Baboszewie są rozbieżne. Jedne badania nie wykazują obecności żadnych bakterii w sieci wodociągowej, drugie wskazują na obecność bakterii w jednym punkcie na sieci.

Sprawozdanie z badań wody z dn. 13.10.2022 r.


 

Szanowni Państwo,
 
informujemy, że nadal obowiązuje komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 29.09.2022 r. w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego Cieszkowo-Kolonia informujący o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.
 
W celu wyeliminowania zanieczyszczenia wody kontynuujemy następujące działania:
 
 • Prowadzimy dalszą dezynfekcję stacji uzdatniania wody poprzez zastosowanie podchlorynu sodu oraz płukanie 184 km sieci wodociągowej. Działania te mają charakter ciągły i będą wykonywane do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody.
 • Przeprowadzono dezynfekcję studni głębinowych.
 • Wykonano serie pomiarów laboratoryjnych wody w zakresie bakteriologii (poniedziałek, wtorek i środa), odczyt wyników laboratoryjnych trwa 48 godzin, ostatnie wyniki wpłynęły w dniu dzisiejszym. Otrzymane wyniki wskazują dalszą obecność bakterii w różnych punktach sieci co nie pozwala uzyskać zmiany decyzji w zakresie korzystania z wodociągu przez ludzi.
 • Jednocześnie w dniu dzisiejszym ponownie pobrano wodę do badania, raport z badań laboratoryjny powinien być dostępny w poniedziałek. Również w poniedziałek będzie wykonane kolejne badanie laboratoryjne przez PPSSE w Płońsku.
 • Badania wykonywane są przez zarządcę sieci – ZWiK w Baboszewie oraz organ nadzorczy – PPSSE w Płońsku. Wyniki badań z obu zleceń muszą jednoznacznie wskazywać brak obecności bakterii. Decyzję o dopuszczeniu wody do użytku przez ludzi podejmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku.
Prosimy Państwa o wyrozumiałość, robimy wszystko co w naszej mocy, aby jak najszybciej przywrócić stan wodociągu do korzystania przez ludzi. W dalszym ciągu kontynuujemy działania w zakresie dystrybucji wody pitnej do mieszkańców.
 
 

Harmonogram mobilnych punktów czerpania wody obowiązujący od 05.10.2022 (środa) do odwołania

Harmonogram mobilnych punktów czerpania wody - obowiązuje od 05.10.2022 (środa)

Cysterna nr 1:

 • Sarbiewo plac przy OSP - w godz. 9.30-10.00
 • Wola Folwark przy OSP - w godz. 10.15-10.45
 • Goszczyce Średnie przy świetlicy - w godz. 11.00-11.30
 • Dziektarzewo plac przy OSP - w godz. 11.45-12.15
 • Rybitwy przy posesji nr 41 - w godz. 12.30-13.00
 • Sródborze u Sołtysa - w godz. 13.30-14.00
 • Dramin plac przy OSP - w godz. 14.15-14.45

Cysterna nr 2 (Woiska Obrony Terytorialnei)

 • Mystkowo przy szkole - w godz. 8.30 - 9.15
 • Niedarzyn plac przy OSP - w godz. 9.30-10.00
 • Lutomierzyn przy posesji nr 29 - w godz. 10.15-10.45
 • Cywiny Dynguny przy budynku socjalnym - w godz. 11.00-11.30
 • Cywiny Wojskie plac przy OSP - w godz. 11.40-12.10
 • Bożewo u Sołtysa - w godz. 12.20 - 12.50
 • Kowale u Sołtysa - w godz.14.30-15.OO
 • Zbyszyno u Sołtysa - w godz. 15.15-15.45
 • Korzybie u Sołtysa - w godz. 16.00- 16.30
 • Sokolniki Nowe u Sołtysa - w godz. 16.45-17.15
 • Krościn przy świetlicy - w godz. 17.30-18.00

Cysterna nr 3 (Woiska Obrony Terytorialnei)

 • Cieszkowo Kolonia przy boisku - w godz. 8.30-9.00
 • Kiełki u Sołtysa - w godz. 9.15 - 10.00
 • Rzewin przy świetlicy - w godz. 10.15-11.00
 • Galomin u Sołtysa - w godz. 11.15 - 11.45
 • Jarocin przy placu zabaw - w godz. 12.00 - 12.30
 • Cieszkowo Stare przy posesji nr 38 - w godz. 14.30 - 15.00
 • Pieńki Rzewińskie u Sołtysa - w godz. 15.15-15.45
 • Polesie przy szkole - w godz. 16.00-16.30
 • Dziektarzewo Wylaty/Pawłowo w godz. 16.45-17.15
 • Pawłowo - droga przy posesji Pawłowo 4 i 5 (przy wiadukcie) w godz. 17.30-18.00

* harmonogram obowiązuje od 05.10.2022 (środa) do odwołania

Harmonogram mobilnych punktów czerpania wody obowiązujący 03.10.2022 (poniedziałek) i 04.10.2022 (wtorek)

Harmonogram mobilnych punktów czerpania wody - poniedziałek (03.10.2022)

Cysterna nr 1

 • Sarbiewo plac przy OSP - w godz. 9.30-10.30
 • Wola Folwark przy OSP - w godz. 10.45-11.30
 • Goszczyce Średnie przy Świetlicy - w godz. 11.45-12.15
 • Dziektarzewo plac przy OSP - w godz. 12.30-13.00
 • Śródborze u Sołtysa - w godz. 13.30-14.00
 • Dramin plac przy OSP - w godz. 14.15 -14.45

Cysterna nr 2 [Wojska Obrony Terytorialnej)

 • Mystkowo przy szkole - w godz. 8.30 - 9.30
 • Niedarzyn plac przy OSP - w godz. 10.00-10.30
 • Cywiny Dynguny przy budynku socjalnym - w godz. 11.00-11.30
 • Cywiny Wojskie plac przy OSP - w godz. 12.00-12.30
 • Bożewo u Sołtysa - w godz. 14.30 - 15.00
 • Kowale u Sołtysa - w godz.15.15-15.45
 • Zbyszyno u Sołtysa - w godz. 16-17.00
 • Korzybie u Sołtysa - w godz. 17.15 - 18.00

Cysterna nr 3 (Wojska Obrony Terytorialnei)

 • Cieszkowo Kolonia przy boisku - w godz. 8.30-9.30
 • Kiełki u Sołtysa - w godz. 9.45 - 10.30
 • Galominek u Sołtysa - w godz. 10.45-11.15
 • Galomin u Sołtysa - w godz. 11.15 - 11.45
 • Jarocin przy placu zabaw - w godz. 12.00 - 12.30
 • Krościn przy świetlicy - w godz. 14.30 - 15.15
 • Rzewin przy świetlicy - w godz. 15.30-16.30
 • Pawłowo - droga przy posesji Pawłowo 4 i 5 (przy wiadukcie) w godz. 16.45 - 17.15
 • Dziektarzewo Wylaty/Pawłowo w godz. 17.30 - 18.00

Harmonogram mobilnych punktów czerpania wody - sobota, niedziela

Cysterna nr 1

 • Sarbiewo plac przy OSP – w godz. 9.00-10.30
 • Goszczyce Średnie przy świetlicy – w godz. 11.00-11.30
 • Dziektarzewo plac przy OSP – w godz. 12.00-12.30
 • Dramin plac przy OSP – w godz. 13.00 -13.30
 • Rzewin przy świetlicy – w godz. 14.00 -15.00
 • Jarocin przy placu zabaw – w godz. 15.30 – 16.30
 • Krościn przy świetlicy - w godz. 17.00 – 18.00

Cysterna nr 2 (Wojska Obrony Terytorialnej)

 • Mystkowo przy szkole – w godz. 8.30 – 9.30
 • Niedarzyn plac przy OSP – w godz. 10.00-10.30
 • Cywiny Dynguny przy budynku socjalnym – w godz. 11.00 -11.30
 • Cywiny Wojskie plac przy OSP – w godz. 12.00-12.30
 • Bożewo u Sołtysa – w godz. 14.30 – 15.00
 • Zbyszyno u Sołtysa – w godz. 15.30-16.30
 • Korzybie u Sołtysa – w godz. 17.00 – 18.00

Cysterna nr 3 (Wojska Obrony Terytorialnej)

 • Cieszkowo Kolonia przy boisku – w godz. 8.30-9.30
 • Kiełki u Sołtysa – w godz. 10.00 – 11.00
 • Galominek u Sołtysa – w godz. 11.30-12.30
 • Pawłowo – droga przy posesji Pawłowo 4 i 5 (przy wiadukcie) w godz. 14.30 – 15.00
 • Dziektarzewo Wylaty/Pawłowo w godz. 15.30 – 16.30
 • Galomin u Sołtysa – w godz. 17.00 – 18.00

 


 

Szanowni Mieszkańcy,

z uwagi na małe zainteresowanie skracamy w dniu dzisiejszym (01.10.2022) godziny działania punktu poboru wody na ul. Odrodzenia - hydrant (przy Kościele), gdzie można było tankować duże zbiorniki.
Punkt będzie czynny do godz. 16.00 
Punkt poboru wody na targowisku w Baboszewie dostępny całą dobę.
 
Plakat Punkt czerpania wody
 
 
 

W dniu 02 października 2022 roku (niedziela) w Urzędzie Gminy w Baboszewie będzie pełniony dyżur w godzinach 12.00-14.00.


W dniu 01 października 2022 roku w Urzędzie Gminy w Baboszewie będzie pełniony dyżur w godzinach 8.00-14.00.


UWAGA
[aktualizacja]
 
Punkty czerpania wody w Baboszewie czynne codziennie - targowisko gminne przy ul. Odrodzenia - napełnianie butelek i małych pojemników na wodę
 
Piątek, sobota w godz. 7-22
 
hydrant na ul. Odrodzenia (przy Kościele) - napełnianie dużych zbiorników
 
Rozpoczęto dystrybucję wody butelkowanej do Sołtysów.
 
Woda z cysterny dostępna będzie w dniu dzisiejszym
 
 • przy OSP Dziektarzewo w godz. 12.00-13.00
 • przy OSP Dramin w godz. 13.30 - 14.30
 • przy świetlicy w Rzewinie w godz. 15.00-16.00
 • przy placu zabaw w Jarocinie w godz. 16.30-17.30
 • przy świetlicy w Krościnie w godz. 18-19
 
(Informacja z dnia 30.09.2022)
 
 

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy o możliwości dopisania się do systemu wysyłki masowej SMS. Po zapisaniu się będziemy mogli wysyłać do Państwa ważne informacje i komunikaty np. dotyczące wody. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Urzędu.
Wniosek do pobrania 👇
https://www.gminababoszewo.pl/270,wysylka-wiadomosci-sms-w-gminie-baboszewo
 

UWAGA
 
Szanowni Mieszkańcy,
W związku z komunikatem nr 96/2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku informujemy, że:
 • W dniu dzisiejszym został uruchomiony punkt czerpalny wody przy ul. Spółdzielczej 1 w Baboszewie (stacja uzdatnia wody) czynny do godz. 22.00, jutro w godz. 7.00 - 22.00.
  O kolejnych dniach i godzinach otwarcia poinformujemy w odrębnym komunikacie.
 •  Zakupiona została woda w opakowaniach 5 l, której dystrybucja rozpocznie się w dniu jutrzejszym przez pracowników Urzędu Gminy Baboszewo, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz strażaków OSP.
 • W dniu jutrzejszym od godz. 8.00 woda dostarczana będzie również do poszczególnych sołectw za pomocą beczkowozu, z którego będzie można pobrać wodę. O lokalizacji oraz godzinach punktu czerpalnego wody zostaną poinformowani sołtysi.
 • Podjęto również następujące działania informacyjne:
  •  wysłano wiadomości sms do mieszkańców,
  • telefonicznie powiadomiono sołtysów,
  • pracownicy sukcesywnie dostarczają komunikaty do sołectw celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń i przekazania informacji mieszkańcom,
    
  • mieszkańcy sołectw informowani są o zaistniałej sytuacji komunikatami głosowymi przez strażaków jednostek OSP.
ROSIMY O BIEŻĄCE ŚLEDZENIE KOMUNIKATÓW I PRZEKAZYWANIE DALEJ INFORMACJI SĄSIADOM
 
(Informacja z dnia 29.09.2022)

!! KOMUNIKAT WAŻNY DO ODWOŁANIA!!