Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Ostrzeżenia i Komunikaty

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa nad wodą

 • Najważniejsze zasady bezpieczeństwa nad wodą
  • autor: Marzanna Juchner, data: 2020-06-29
 • autor: Marzanna Juchner, data: 2020-06-29

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

 • Zasady bezpieczeństwa podczas upałów
  • autor: Marzanna Juchner, data: 2020-06-29
 • autor: Marzanna Juchner, data: 2020-06-29

Obwieszczenie Wojewody Mazowieciego z dnia 13 marca 2020 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2020 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
 • autor: Paulina Dobrzyńska, data: 2020-03-18

Koronawirus - co musisz wiedzieć?

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

lub

 • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego - (23) 673 03 42

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

 

ZALECENIA

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 • Jak skutecznie myć ręce?

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:

 • z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
  lub
 • bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”. 

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

 

 

ŹRÓDŁO: Ministerstwo Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 


 

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6 IMGW-PIB silny wiatr/1

 • Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6 IMGW-PIB silny wiatr/1
 • Symbol orła w koronie

Uwaga !!!

Zwracajmy uwagę na nietypowe zachowania w naszym otoczeniu. Wprowadzono stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na terenie całego kraju. Obowiązuje on od czwartku 23 stycznia 2020 r. do środy 29 stycznia 2020 r.

Wprowadzenie stopni alarmowych ma charakter prewencyjny!

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

Wprowadzenie stopni alarmowych ma charakter prewencyjny i jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane także przy organizacji w Polsce innych wydarzeń międzynarodowych, np. ministerialnego spotkania w Warszawie dotyczącego budowania bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA na pozostałym terytorium Polski, a także pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.

Stopień alarmowy ALFA-CRP

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy ALFA-CRP jest pierwszym w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem:

https://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/stopnie-alarmowe/858,Stopnie-alarmowe-i-stopnie-alarmowe-crp.html

 


 

 • Ostrzeżenie meteorologiczne nr 63 IMGW-PIB silny wiatr/1

Ostrzeżenie meteorologiczne:

 • Ostrzeżenie meteorologiczne nr 33 IMGW

IMiGW INFORMUJE:

 • Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31 IMGW

I stopień zagrożenia - PRZYMROZKI ważne od godz. 00:00 dnia 08.05.2019 do godz. 07:30 dnia 08.05.2019

 • Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW o I stopniu zagrożenia- przymrozkach
 • Podpis dyżurnego synoptyka

 

Informacja z dnia 07.05.2019 r.


 

Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 18 kwietnia 2019 r.

 • PM 2,5
 • PM 2,5 cd
 • PM 10
 • PM 10 cd

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 24

 • Ostrzeżenie meteorologiczne nr 24 IMGW
 • autor: Marzanna Juchner, data: 2019-03-26

Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 26 marca 2019 r. do godz. 23:59

 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 26 marca 2019 r. do godz. 23:59
 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 26 marca 2019 r. do godz. 23:59
 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 26 marca 2019 r. do godz. 23:59
 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 26 marca 2019 r. do godz. 23:59
 • autor: Marzanna Juchner, data: 2019-03-25

Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 8 stycznia 2019 r. do godz. 23:59

 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 8 stycznia 2019 r. do godz. 23:59
 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 8 stycznia 2019 r. do godz. 23:59
 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 8 stycznia 2019 r. do godz. 23:59
 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 8 stycznia 2019 r. do godz. 23:59

Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 18 grudnia 2018 r. do godz.: 23:59

 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5
 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 cd.
 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 10
 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 10 cd.

 

Informacja z dnia 18.12.2018 r.


 

 

 

Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 20 października 2018 r.

 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 20 października 2018 r.
 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 20 października 2018 r.
 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 20 października 2018 r.
 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 20 października 2018 r.

Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 12 października 2018 r.

 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 12 października 2018 r.
 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 12 października 2018 r.

Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do końca dnia 10 października 2018 r.

 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do końca dnia 10 października 2018 r.
 • Ostrzeżenie meteorologiczne nr 18 IMGW

Uwaga ! UPAŁY. Obowiązuje od 08.08.2018 do 10.08.2018

 • Ostrzeżenie meteorologiczne nr 17 IMGW

Uwaga ! UPAŁY. Obowiązuje od 02.08.2018 do 04.08.2018

Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 11 kwietnia 2018 r.

 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 11 kwietnia 2018 r.
 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 11 kwietnia 2018 r.
 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 11 kwietnia 2018 r.

Afrykański pomór świń

Prosimy o przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z wirusem ASF, którego główną przyczyną rozprzestrzeniania są zarażone dziki.

Źródło zakażenia stanowią chore świnie domowe oraz dzikie. Nosicielem pośrednim wirusa może być też człowiek. Rezerwuarem choroby są dzikie świnie, u których choroba ma przebieg utajony.

Okres inkubacji 5–9 dni. Choroba najczęściej ma przebieg ostry. Rzadko przebiega nadostro lub przewlekle. Charakterystyczne objawy to brak apetytu, zapalenie spojówek, kaszel, pienisty wypływ z nosa, biegunka, wymioty. Mogą wystąpić drgawki. Śmiertelność prawie zawsze wynosi 100%, część dzików może przeżyć zakażenie, pozostając jednak nosicielami.

 • Postać nadostra – występują nagłe padnięcia zwierząt jeszcze w okresie inkubacji choroby.
 • Postać ostra
 • Postać przewlekła – może trwać nawet do 15 miesięcy. Objawami są: wyniszczenie, ataki gorączki, martwica skóry, zapalenie płuc.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ WZORY DOKUMENTÓW W ZAKŁADCE ROLNICTWO / POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII / OGŁOSZENIA.

 • Zasad bioasekuracji w związku z wirusem ASF

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska