Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat w BGK

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego

  • Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego

"Gmina Baboszewo otrzymała dofinansowanie na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego położonego w Krościnie 38 na budynek mieszkalny wielorodzinny, w wyniku którego powstaną 3 lokalne mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy. Źródłem dofinansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego."

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska