Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Nasza działalność

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

W roku 2003 wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu gminy Baboszewo zrodziła się inicjatywa powołania organizacji, której celem działania byłoby propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie idei ochrony środowiska i promocji gminy na zewnątrz. 
7 stycznia 2004 r. odbyło się pierwsze spotkanie osób zainteresowanych powołaniem organizacji. Obecnych było 41 osób. Organizacja przyjęła nazwę: Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno Turystyczne z siedzibą w Baboszewie, ul. Warszawska 9A. Walne Zgromadzenie Członków po wprowadzeniu drobnych poprawek uchwaliło Statut Stowarzyszenia. Podstawowe cele Stowarzyszenia zawierają się w działaniu na rzecz:

 • propagowania zdrowego stylu życia poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 • angażowania społeczeństwa do różnych form aktywności ruchowej, kulturalnej i turystyczno-ekologicznej dostosowanej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań,
 • pokoju i praw człowieka,
 • propagowania informacji, metod i technik w zakresie działań przeciwko uzależnieniom,
 • pobudzania świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 • promocji i popierania kultury ekologicznej,
 • zapobiegania degradacji środowiska,
 • promocji kultury naszego regionu,
 • promocji gminy na zewnątrz,
 • kultywowania tradycji i historii naszego regionu.

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska