Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Biografia

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

Maciej Kazimierz Sarbiewski herbu Prawdzic urodził się 24 lutego 1595 roku w Sarbiewie, zmarł w Warszawie 2 kwietnia 1640 roku. Początkowo pobierał nauki w kolegium jezuickim w Pułtusku, następnie studiował na Akademii Wileńskiej i w kolegium jezuickim w Braniewie. W roku 1612 wstąpił do zakonu jezuitów. Nauczał poetyki i retoryki w kolegiach w Krożach, Połocku i na Akademii Wileńskiej. W 1632 roku zdobył tytuł doktora filozofii, a w 1636 roku teologii. W 1622 roku z polecenia przełożonych zakonnych udał się na studia do Rzymu, gdzie stał się jednym z czołowych intelektualistów europejskich na dworze papieża Urbana VIII. Z rąk papieża otrzymał najwyższą wówczas nagrodę literacką świata - laur poetycki jako poeta laureatus - złoty naszyjnik z medalem Ojca Świętego, który można porównać z dzisiejszą Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury. Do Polski wrócił w 1625 roku, został profesorem teologii na Akademii Wileńskiej. W 1635 roku trafił na dwór króla Władysława IV, zostając jego kaznodzieją. Na Zamku Królewskim w Warszawie spędził swoje ostatnie pięć lat życia.

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska