Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Baboszewo

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Szanowni Mieszkańcy,
krótkie podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Baboszewo:
👉w głosowaniu udział wzięło 1030 osób 👏👏
👉za nadaniem statusu miasta miejscowości Baboszewo głosowało 623 osób, co stanowi 60,49% wszystkich głosujących
👉przeciw nadaniu statusu miasta miejscowości Baboszewo głosowało 355 osób, co stanowi 34,47% wszystkich głosujących
👉wstrzymało się 40 osób, co stanowi 3,88% wszystkich głosujących
👉oddano 12 nieważnych głosów, czyli 1,16% wszystkich głosujących
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wyrazili swoje zdanie oraz oddali głos! 👏👏

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 22.02.2021 r. do 15.03.2021 r. w formie bezpośredniej poprzez wypełnienie kart do głosowania;

 

Link do uchwały:

Uchwała nr XXV.174.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Baboszewo w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Baboszewo

 


 

Konsultacje przeprowadzone będą wśród mieszkańców w następujący sposób:
1.    Karty do głosowania dostarczone zostaną mieszkańcom przez sołtysów; 
2.    Karty do głosowania można również pobrać, w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo lub za pośrednictwem strony internetowej www.gminababoszewo.pl;
3.    Wypełnione karty do głosowania należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Baboszewo i umieścić je bezpośrednio  w urnie w terminie do dnia 15.03.2021 roku, do godzinny 15.00 za pośrednictwem adresu e mail: konsultacje@gminababoszewo.pl lub na adres pocztowy Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo;
4.    Karty do głosowania złożone po terminie o którym mowa w ust. 3 zostaną nie uwzględnione.

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska