Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Baboszewo

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Szanowni Mieszkańcy,

krótkie podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Baboszewo:

 • w głosowaniu udział wzięło 1030 osób 
 • za nadaniem statusu miasta miejscowości Baboszewo głosowało 623 osób, co stanowi 60,49% wszystkich głosujących
 • przeciw nadaniu statusu miasta miejscowości Baboszewo głosowało 355 osób, co stanowi 34,47% wszystkich głosujących
 • wstrzymało się 40 osób, co stanowi 3,88% wszystkich głosujących
 • oddano 12 nieważnych głosów, czyli 1,16% wszystkich głosujących

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wyrazili swoje zdanie oraz oddali głos! 

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 22.02.2021 r. do 15.03.2021 r. w formie bezpośredniej poprzez wypełnienie kart do głosowania;

 

Link do uchwały:

Uchwała nr XXV.174.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Baboszewo w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Baboszewo

 


 

Konsultacje przeprowadzone będą wśród mieszkańców w następujący sposób:

 1. Karty do głosowania dostarczone zostaną mieszkańcom przez sołtysów; 
 2. Karty do głosowania można również pobrać, w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo lub za pośrednictwem strony internetowej www.gminababoszewo.pl;
 3. Wypełnione karty do głosowania należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Baboszewo i umieścić je bezpośrednio  w urnie w terminie do dnia 15.03.2021 roku, do godzinny 15.00 za pośrednictwem adresu e mail: konsultacje@gminababoszewo.pl lub na adres pocztowy Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo;
 4. Karty do głosowania złożone po terminie o którym mowa w ust. 3 zostaną nie uwzględnione.

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska