Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Rodzinny Mini Turniej Piłki Nożnej (2022)

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

 • Plakat Rodzinnego Mini Turnieju Piłki Nożnej

RODZINNY MINI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

o Puchar Prezesa Gminnego Klubu Sportowego „Orlęta Baboszewo”

29 maja 2022 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rodzinnym Mini Turnieju Piłki Nożnej o puchar Prezesa Gminnego Klubu Sportowego "Orlęta Baboszewo".

 

Termin i miejsce:

Miejsce: Stadion sportowy przy ul. Sportowej w Baboszewie.

Termin:  29 maja 2022  roku (niedziela) o godzinie 13.00 w czasie trwania Gminnego Dnia Dziecka i Parafialnego Pikniku Rodzinnego.

 

Uczestnictwo:

 1. Udział w turnieju mogą brać drużyny, w których skład wchodzą osoby ze sobą spokrewnione lub zaprzyjaźnione – rodziny z terenu Gminy Baboszewo (rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwo, wujowie, ciotki, kuzynowie, zięciowie, szwagrowie, siostrzeńcy, bratankowie, sąsiedzi i przyjaciele itp.).
 2. Liczba osób w drużynie – 5 zawodników na boisku + ewentualni zawodnicy rezerwowi.
 3. Drużyny damsko-męskie mile widziane.
 4. Wiek dziecka to max. 14 lat. Każda osoba od 15 lat jest traktowana jako „dorosła”.
 5. Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia biorą udział w turnieju za zgodą rodziców/opiekunów prawnych i na ich odpowiedzialność.
 6. Na boisku w danym momencie liczba „dorosłych” w każdej z drużyn nie może być większa niż liczba dzieci.
 7. W turnieju mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni w związku sportowym – PZPN z zastrzeżeniem, że wśród osób dorosłych, na boisku w danym momencie może grać tylko jeden zawodnik zrzeszony.

Zgłoszenia:

 1. Drużyny mogą zgłaszać swój udział w turnieju
  1. drogą mailową na adres e-mail:promocja@gminababoszewo.pl z podaniem nazwy zespołu do piątku 27 maja 2022 r. do godziny 14.00,
  2. osobiście w Urzędzie Gminy Baboszewo pok. nr 15 do piątku 27 maja 2022 r. do godziny 14.00,
  3. w dniu turnieju 29 maja 2022 r. w biurze zawodów na Stadionie w Baboszewie w godz. od 12.00 do 13.00,
 2. Każda drużyna zobowiązana jest dostarczyć Organizatorom Formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do regulaminu, najpóźniej do godziny 13.10 w dniu rozgrywania turnieju.
 3. Dostarczenie Formularza zgłoszeniowego organizatorowi jest warunkiem udziału w turnieju.
 4. Formularz dostępny będzie w Biurze zawodów oraz Urzędzie Gminy w Baboszewie.
 5. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Wójt Gminy Baboszewo.

 

Kontakt

Informacji dotyczących turnieju udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Baboszewie, pokój nr 14 i 15.

Telefon kontaktowy -  236611091 wew. 24 i 25.

E-mail: promocja@gminababoszewo.pl

 

Regulamin turnieju

Każda drużyna zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem Rodzinnego Mini Turnieju Piłki Nożnej.

Zgłoszenie udziału w turnieju i dostarczenie formularza zgłoszeniowego będzie jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

 

 

Formularz zgłoszenia

Warunkiem dopuszczenia drużyny do turnieju jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego do organizatora najpóźniej w dniu turnieju tj. 29 maja 2022 r. do godz. 13.10

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska