Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Informacje o projekcie (DOOR-TO-DOOR)

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

 • 04_zestawienie_power_rp_ue_efs

USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR - TO – DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH”

Informujemy, że z dniem 31.12.2022 r. zakończyło się finansowanie realizowanego przez gminę projektu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Pomimo zakończenia finansowania, gmina Baboszewo w ramach środków własnych  nadal realizuje usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców:

 •  z niepełnosprawnościami,
 • z trudnościami w poruszaniu nieposiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • w wieku senioralnym z potrzebą wparcia w zakresie mobilności,
 • wykluczonych społecznie i zawodowo z powodu problemów z przemieszaniem się, którzy potencjalnie mogą powrócić lub wejść na rynek pracy.

Celem programu jest rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym, zawodowym i kulturowym mieszkańców Gminy Baboszewo posiadających problemy w zakresie mobilności.

Usługi w ramach trwałości projektu będą realizowane przez okres 18 m-cy,

tj. od 01 stycznia 2023 r. do  30  czerwca 2024 r. 

LP6bzMDx7cCZgUM9cGbgUA+cGTjUA2cGDvXAmYFDPXBm4FAPnBk41ANnBg71wJmBQz1wZuBQD5wZONQDZwYO9cCZgUM9cGbgUA+cGTjUA2cGDvXAmYFDPXBm4FAPnBk41ANnBg71+D81+OsCwlmOdgAAAABJRU5ErkJggg==


 

AKTUALIZACJA INFORMACJI O PROJEKCIE DOOR-TO-DOOR

Z DNIA 20.09.2022 

 

Y6L8kPTuTwWAwGAwGg8FgMBgOFhw0xNhgMBgMBoPBYDAYDIbZgBFjg8FgMBgMBoPBYDAsaBgxNhgMBoPBYDAYDAbDgoYRY4PBYDAYDAaDwWAwLGgYMTYYDAaDwWAwGAwGw4KGEWODwWAwGAwGg8FgMCxoGDE2GAwGg8FgMBgMBsOChhFjg8FgMBgMBoPBYDAsaBgxNhgMBoPBYDAYDAbDgoYRY4PBYDAYDAaDwWAwLGgYMTYYDAaDwWAwGAwGw4KGEWODwWAwGAwGg8FgMCxoGDE2GAwGg8FgMBgMBsOCxv8HKB1066WUqPQAAAAASUVORK5CYII=

USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR - TO – DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH”

 

Wartość projektu : 412 810,00 zł

Poziom dofinansowania z PFRON: 100 %

Wkład Funduszy Europejskich: 347 916,27 zł

Okres realizacji : 01.01.2021 – 31.12.2022

 PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA

EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020

 

CEL PROJEKTUułatwienie integracji społeczno – zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Gminę Baboszewo usług indywidualnego transportu door – to – door.

PLANOWANE EFEKTY: zniwelowanie barier związanych z mobilnością na terenie gminy Baboszewo, ułatwienie korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenie aktywności zawodowej uczestników.

 

wGUohY2yRmJ4gAAAABJRU5ErkJggg==


 

Ma48AdHbeve1Hhx5nfUW1tkqCCacLkg31oWUOP4JBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAY4gjsMMR4iD+HuL1AIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoEBQiCI8QABH9UGAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgMDgSCGA+O5xCtCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQGCAEghgPEPBRbSAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBwOBAIIjx4HgO0YpAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoEBQiCI8QABH9UGAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgMDgSCGA+O5xCtCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQGCAEghgPEPBRbSAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBwOBAIIjx4HgO0YpAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoEBQiCI8QABH9UGAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgMDgSCGA+O5xCtCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQGCAEghgPEPBRbSAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBwOBAIIjx4HgO0YpAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoEBQiCI8QABH9UGAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgMDgT+P1pgRxMdd67CAAAAAElFTkSuQmCC

                      

USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR - TO – DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH „

 

Wartość projektu : 398 440,00 zł

Poziom dofinansowania z PFRON: 100 %

Wkład Funduszy Europejskich: 335 805,23 zł

Okres realizacji : 01.01.2021 – 31.12.2022

 

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020

 

CEL PROJEKTU : ułatwienie integracji społeczno – zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Gminę Baboszewo usług indywidualnego transportu door – to – door.

PLANOWANE EFEKTY : zniwelowanie barier związanych z mobilnością na terenie gminy Baboszewo, ułatwienie korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenie aktywności zawodowej uczestników.

 

 

 

 

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska