Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Opracowanie oraz wydanie folderu informacyjnego "Gmina Baboszewo Przyjazna Gmina"

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

  • Gmina Baboszewo-Przyjazna Gmina

OPRACOWANIE ORAZ WYDANIE FOLDERU INFORMACYJNEGO 
"Gmina Baboszewo Przyjazna Gmina"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Publikacja opracowana przez Urząd Gminy Baboszewo.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Całkowity koszt operacji 24 208,20 zł
Udział środków UE 16 175,74 zł
Wkład Gminy Baboszewo 8 032,46 zł


 

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska