Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Turniej Sołectw

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Logotyp Dożynki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

TURNIEJ SOŁECTW
Gminy Baboszewo
05 września 2021 r.

 

Organizator

Wójt Gminy Baboszewo

Cel konkursu

 1. integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Baboszewo sprzyjająca włączeniu społecznemu osób w różnym wieku, którym grozi wykluczenie społeczne;

 2. rozwój życia kulturalnego, promocja życia na wsi;

 3. upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu;

 4. wykorzystanie naturalnych warunków plenerowych miejscowości;

 5. kształtowanie właściwych postaw zawodników, zgodnych z zasadami fair play.

Dla kogo

Do udziału w Turnieju zapraszamy 5 osobowe drużyny:

 1. w skład jednej drużyny mogą wejść tylko mieszkańcy danego Sołectwa z Gminy Baboszewo, w tym minimum 1 kobieta i 1 mężczyzna oraz 2 dzieci w wieku od 10 do 17 lat;

 2. wskazane jest, żeby w drużynie był Sołtys wsi lub Radny Gminy – drużyna może zdobyć dodatkowe punkty;

 3. drużyna wyznacza spośród siebie Kapitana;

 4. Kapitan reprezentuje drużynę, zgłasza jej udział w Turnieju.

Dane Sołectwo może wystawić tylko jedną drużynę.

Zasady

 1. Turniej będzie przeprowadzony w jednym etapie.

 2. Do Turnieju mogą przystąpić Sołectwa z Gminy Baboszewo.

 3. Turniej zostanie rozegrany w czasie Dożynek w Gminie Baboszewo.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju Sołectw jest pisemne zgłoszenie, które wypełnia i składa Kapitan drużyny do Urzędu Gminy w Baboszewie w kancelarii ogólnej lub przesyła w postaci skanu zgłoszenia na adres e-mail promocja@gminababoszewo.pl w terminie do 20 sierpnia 2021r. W przypadku przesłania zgłoszenia drogą mailową, warunkiem koniecznym udziału w Turnieju jest dostarczenie oryginału zgłoszenia do Organizatora najpóźniej w dniu dożynek w czasie rejestracji drużyny.

 5. Organizator, w wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza możliwość przyjęcia zgłoszenia drużyny do Turnieju bezpośrednio w dniu dożynek. Decyzję o przyjęciu zgłoszenia podejmuje Organizator w porozumieniu z Komisją powołaną do przeprowadzenia Turnieju

 6. W dniu dożynek cała drużyna danego Sołectwa musi zgłosić się w godzinach od 13.00 do 14.00 do punktu informacyjnego Gminy Baboszewo w miejscu organizacji dożynek w celu potwierdzenia zgłoszenia i zarejestrowania zawodników. Zawodnicy/Opiekuni Prawni zawodników potwierdzają własnym podpisem swój/dziecka udział w Turnieju.

 7. Niedokonanie rejestracji dyskwalifikuje drużynę w udziale w Turnieju.

 8. W trakcie Turnieju zostaną przeprowadzone konkurencje:

  1. krótka prezentacja drużyny i Sołectwa, czas prezentacji około 3 minuty – przedstawienie drużyny, sołectwa np. opisanie walorów miejscowości, ciekawostek historycznych itp. (ocenie podlegają np. forma prezentacji, elementy wyróżniające drużynę tj. elementy stroju itp.);

  2. obecność Sołtysa z sołectwa wystawiającego drużynę lub Radnego Gminy w drużynie;

  3. minimum cztery konkurencje rekreacyjne (konkurencje o charakterze sportowym, konkurencje zręcznościowe, na czas, wymagające współpracy zawodników np. bieg z przeszkodami, przenoszenie przedmiotów itp.).

 9. Rodzaj konkurencji jest formą niespodzianki i zostanie ogłoszony przez Organizatora przed rozpoczęciem Turnieju w dniu imprezy.

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju Sołectw jest pisemne zgłoszenie, które wypełnia i składa Kapitan drużyny :

 • do Urzędu Gminy w Baboszewie w kancelarii ogólnej
 • lub przesyła w postaci skanu zgłoszenia na adres e-mail promocja@gminababoszewo.pl

w terminie do 20 sierpnia 2021r.

W przypadku przesłania zgłoszenia drogą mailową, warunkiem koniecznym udziału w Turnieju jest dostarczenie oryginału zgłoszenia do Organizatora najpóźniej w dniu dożynek w czasie rejestracji drużyny.

Rozstrzygnięcie konkursu

W celu przeprowadzenia konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu dożynek.

Nagrody

Nagrodzone zostaną cztery drużyny:

 1. za zajęcie I miejsca – 800 zł,
 2. za zajęcie II miejsca – 600 zł,
 3. za zajęcie III miejsca – 400 zł,
 4. za zajęcie IV miejsca – 200 zł.

Wręczenie nagród

Wręczenie nagród nastąpi na imprezie plenerowej pod nazwą ,,Dożynki w Gminie Baboszewo’’ w dniu 05 września 2021 r.

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW


 

Relacja z Turnieju Sołectw

W dniu 5 września 2021 roku w czasie Dożynek w Gminie Baboszewo rozegrano Turniej Sołectw, do którego zgłosiły się drużyny z sołectw: Baboszewo, Lutomierzyn, Wola Folwark oraz Rzewin.

Kapitanowie drużyn zaprezentowali swoje drużyny i sołectwa na scenie, w każdej drużynie obecny był sołtys lub radny, za co drużyny uzuskały dodatkowe punkty. Następnie rozegrane zostały cztery konkurencje o charakterze rekreacyjno sportowym.

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce - Wola Folwark

II miejsce - Baboszewo

III miejsce - Rzewin

IV miejsce - Lutomierzyn

 

 • Turniej Sołectw
 • d61
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw
 • Turniej Sołectw

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska