Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Baboszewie w ul. Leśnej, Glinojeckiej, 19 Stycznia

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

Gmina Baboszewo zrealizowała projekt pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Baboszewie w ul. Leśnej, Glinojeckiej, 19 Stycznia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Pogarszający się stan środowiska naturalnego, degradacja cieków wodnych i związany z tym niski komfort życia mieszkańców spowodował, że działaniom w zakresie zagospodarowania ścieków komunalnych Gmina Baboszewo przyznała priorytet. Realizacja pozwoliła zakończyć kanalizowanie Baboszewa – siedziby Gminy i największej miejscowości na terenie Gminy. Potencjalna atrakcyjność terenu oraz postępująca rozbudowa infrastruktury powodują dynamiczny rozwój Baboszewa. Brak kanalizacji na terenie objętym Projektem wyraźnie ograniczał jego walory inwestycyjne, a dla mieszkańców był dużym utrudnieniem w codziennym życiu. W związku z powyższym Gmina Baboszewo złożyła w sierpniu 2004 roku wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, ze względu na bardzo wysokie koszty Projektu.

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska