Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Lokalna debata "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne"

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

Lokalna debata "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne"

W dniu 29 kwietnia 2009 r. odbyła się lokalna debata w Urzędzie Gminy Baboszewo "Czy twoje picie jest bezpieczne". Na debatę zaproszono: Wójta Gminy Baboszewo, Dyrektorów Szkół, Duchownych, Lekarzy, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych GOPS, instruktora nauki jazdy. Pan Wójt Gminy poinformował, że gmina uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej "Czy twoje picie jest bezpieczne" kampania jest skierowania do osób dorosłych i młodzieży, uświadamia i informuje o skutkach społecznych i zdrowotnych spożywania alkoholu. Przewodnicząca GKRPA omówiła cele kampanii / prezentacja spotu/oraz przedstawiła plan działań gminy w ramach kampanii. Podczas dyskusji podkreślono, że włączając się w tę kampanię należy zachęcić każdego mieszkańca naszej gminy do oceny własnego modelu picia, czy moje picie jest bezpieczne. Celem kampanii będzie ograniczenie szkód związanych z piciem alkoholu, ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie. Kampania skierowana jest do ludzi dorosłych i osób niepełnoletnich. 

W Ośrodkach Zdrowia zorganizowany będzie dzień wewnętrzny - lekarze będą informować osoby zainteresowane o chorobach związanych z nadmiernym piciem alkoholu, oraz kiedy picie jest ryzykowne lub szkodliwe dla zdrowia. Materiały edukacyjne będą rozplakatowane w ośrodkach zdrowia, w kościołach, zakładach pracy, w punktach handlowych. Przeprowadzone zostanie szkolenie sprzedawców. W szkołach w miesiącu wrzesień - listopad 2009 r. zostaną zorganizowane zajęcia z uczniami pod hasłem "Nie Piję -Bo Tak", spotkania z rodzicami podczas wywiadówek w szkołach.

 

Przewodnicząca GKRPA
Teresa Łukaszewicz

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska