Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Zadania Komisji

Treść strony

DZIAŁALNOŚĆ GKRPA

Gminna Komisja jest przeszkolona w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Członkowie Gminnej Komisji posiadają podstawową wiedzę z zakresu:

  • uzależnienia,jego wpływu na funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym
  • sytuacji dzieci w rodzinach alkoholowych i strategii przemocy
  • zjawiska przemocy domowej i współdziałania służb w zakresie przeciwdziałania przemocy o oddziaływań profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym, rodzinnym
  • budowania gminnych programów na podstawie diagnozy lokalnych problemów
  • pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi
  • prowadzenia kontroli punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy:

  • przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art.24 ustawy
  • wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art 24 ustawy lub podania się leczeniu odwykowemu

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska