Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Zadania Komisji

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

DZIAŁALNOŚĆ GKRPA

Gminna Komisja jest przeszkolona w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Członkowie Gminnej Komisji posiadają podstawową wiedzę z zakresu:

 • uzależnienia,jego wpływu na funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym
 • sytuacji dzieci w rodzinach alkoholowych i strategii przemocy
 • zjawiska przemocy domowej i współdziałania służb w zakresie przeciwdziałania przemocy o oddziaływań profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym, rodzinnym
 • budowania gminnych programów na podstawie diagnozy lokalnych problemów
 • pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi
 • prowadzenia kontroli punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy:

 • przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art.24 ustawy
 • wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art 24 ustawy lub podania się leczeniu odwykowemu

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska