Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne

Treść strony

Zakres zarządzania kryzysowego i spraw obronnych obejmuje:

  • kwalifikację wojskową
  • monitorowanie zagrożeń
  • organizację, koordynację i prowadzenie działań ratowniczych
  • opracowywanie gminnych planów reagowania kryzysowego
  • organizację i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń 

Ostrzeżenia o zagrożeniach atmosferycznych wysyłane są poprzez powiadamianie SMS w naszej gminie.

Informacji udzieli:

  • Sadowski Kazimierz - pokój nr 27, nr telefonu 236611091, wew. 37,
    e-mail: zk@gminababoszewo.pl

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska