Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Przebudowa drogi gminnej Rybitwy - Śródborze

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

  • Tablica

1. Opis projektu 

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi gminnej, której łączna długość wynosi 2080mb. Przebudowywana droga łączy się z drogą krajową nr 7 Warszawa - Gdańsk, która zaliczana jest do sieci dróg TEN-T. Skrzyżowanie z drogą krajową nr 7 stanowi początek projektowanego odcinka drogi. Następnie projektowana droga przecina się z drogą powiatową nr 3019W Drozdowo - Śródborze. droga gminna posiadała nawierzchnię piaskowo - żwirową o zmiennej szerokości. Liczne nierówności uniemożliwiały odwodnienie pasa drogowego oraz powodowały utrudnienia w ruchu kołowym pojazdów szczególnie w okresach jesienno - wiosennych. Zły i ciągle pogarszający się stan nawierzchni powodował niezadowolenie mieszkańców funkcjonalnie związanych z terenem gminy Baboszewo. Droga nie spełniała swojej funkcji i była zagrożeniem dla zdrowia i życia podróżujących. Dynamiczny wzrost liczby pojazdów i związane z tym większe natężenie ruchu utrudniały dodatkowo poruszanie się pojazdów po drodze. Droga nie spełniała norm w zakresie jakości dróg gminnych miała złe parametry geometrii i obciążeń. Brak wystarczających środków finansowych opóźniało przebudowę dróg na terenie gminy Baboszewo i dalszą poprawę infrastruktury drogowej. Stan istniejący oraz zidentyfikowane problemy wynikały bezpośrednio z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców gminy.

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska