Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Kilka słów o placówce

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Świetlica Środowiskowa w Baboszewie powstała w 2000 r. z inicjatywy Zarządu Gminy Baboszewo i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baboszewie.
Jest to placówka otwarta na potrzeby społeczności lokalnej różnego rodzaju inicjatywy osób chcących z niej korzystać, skupiająca dzieci i młodzież z Baboszewa i okolic.
Dzieci i młodzież mogą korzystać bezpłatnie z oferowanego sprzętu:

 • Sala komputerowa z dostępem do internetu
 • Sala tenisa stołowego
 • Sala korekcyjna
 • Sala gier i zabaw
 • Automaty do gier, szachy ,warcaby, gry planszowe.

Nauczyciele i wolontariusze prowadzą różnego rodzaju zajęcia, min plastyczne, nauki języków obcych, uzupełnianie wiadomości z przedmiotów ścisłych, różne zabawy ruchowe. Wystawiane są również okazjonalne programy artystyczne przygotowywane przez nauczycieli i młodzież dla zaproszonych gości. Kluczowym zadaniem świetlicy jest profilaktyka uzależnień. Poprzez wykładanie ulotek, wywieszanie plakatów i rysunków zawierających informacje dotyczące konsekwencji używania alkoholu i narkotyków przybliża się dzieciom i młodzieży podstawowe informacje na temat zagrożeń z nimi związanych. Czynione są starania rozwinięcia u dzieci i młodzieży pozytywnej aktywności wobec problemów społecznych oraz kształtowania młodych ludzi w zakresie estetyki, kultury życia codziennego i kultury życia we wspólnocie.

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska