Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności (DOOR-TO-DOOR)

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

 • 04_zestawienie_power_rp_ue_efs

PODSUMOWANIE USŁUGI DOOR-TO-DOOR - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Gmina Baboszewo informuje, że po zakończeniu realizacji projektu grantowego nr 00066/DTD/I/2020 finansowanego ze środków projektu pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakres i poziom usług w okresie trwałości realizowany jest w takim samym zakresie i na tych samych zasadach co w okresie finansowania, zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczenia usług door-to-door określonym ww. uchwałą. 

Usługi w ramach trwałości projektu realizowane są od 01 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. 

W 2023 roku z usługi door-to-door skorzystały 42 nowe osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. 

W 2023 roku wpłynęły 322 zgłoszenia - wnioski realizowane były na bieżąco, w przypadku zbiegu wyjazdów różnych osób, podejmowane były działania mające na celu połączenie wyjazdów, a w przypadku braku takich możliwości decydowała kolejność zgłoszeń.

Zrealizowano 269 kursów. Usługa transportowa door-to-door obejmuje także pomoc udzielaną użytkownikowi/użytkowniczce przez asystenta w dotarciu z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca) do pojazdu, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz pomoc w dotarciu z pojazdu do miejsca docelowego. Z pomocy asystenta skorzystało 5 osób. 

W ramach usługi door-to-door w roku 2023 r. liczba przejechanych kilometrów wyniosła 41637 km.

Węcej informacji: https://www.gminababoszewo.pl/1329,aktualnosci-door-to-door

ATwL6MRbky8PAAAAAElFTkSuQmCC


 

 • 04_zestawienie_power_rp_ue_efs

TRAWŁOŚĆ PROJEKTU

Usługi indywidualnego transportu realizowane były na podstawie umowy nr 052/UDTD/I/2020/00066 z dnia 23 grudnia 2020 roku.

Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022.

Zgodnie z wnioskiem nr 00066/DTD/I/2020 okres trwałości projektu świadczenia usługi wynosi 18 miesięcy.

Termin realizacji usługi w okresie trwałości styczeń 2023czerwiec 2024

Gmina Baboszewo informuje, że po zakończeniu realizacji projektu grantowego nr 00066/DTD/I/2020 finansowanego ze środków projektu pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakres i poziom usług w okresie trwałości będzie realizowany w takim samym zakresie i na tych samych zasadach co w okresie finansowania, zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczenia usług door-to-door określonym ww. uchwałą. 

Więcej informacji na stronie https://www.gminababoszewo.pl/1285,uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door


 

 • 04_zestawienie_power_rp_ue_efs

PODSUMOWANIE USŁUGI DOOR-TO-DOOR

W OKRESIE TRWANIA PROJEKTU 

Usługi door–to–door w Gminie Baboszewo, świadczone były na podstawie umowy nr 052/UDTD/I/2020/00066. Zgodnie ze złożonym wnioskiem grantowym nr 00066/DTD/I/2020 usługa indywidualnego transportu świadczona była nieodpłatnie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022r..

Usługi w ramach trwałości projektu będą realizowane przez okres 18 m-cy, tj. do 30 czerwca 2024r. 

W trakcie trwania projektu z usługi door-to-door skorzystało 149 osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Usługa transportowa door-to-door obejmuje także pomoc udzielaną użytkownikowi/użytkowniczce przez asystenta w dotarciu z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca) do pojazdu, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz pomoc w dotarciu z pojazdu do miejsca docelowego. Z pomocy asystenta skorzystało 20 osób.

Zrealizowano 584 kursów.

W ramach usługi door-to-door liczba przejechanych km wyniosła 85 113.

jjztfFv0wxkAAAAASUVORK5CYII=


 

 • 04_zestawienie_power_rp_ue_efs

PODSUMOWANIE USŁUGI DOOR-TO-DOOR

W 2022 ROKU

W 2022 roku z usługi door-to-door skorzystało 63 nowych użytkowników z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

W okresie styczeń-grudzień 2022 r. wpłynęło 346 zgłoszeń - wnioski realizowane były na bieżąco, przypadku zbiegu wyjazdów różnych osób, podejmowane były działania mające na celu połączenie wyjazdów, a w przypadku braku takich możliwości decydowała kolejność zgłoszeń.

Zrealizowano 297 kursów.

Usługa transportowa door-to-door obejmowała także pomoc udzielaną użytkownikowi/użytkowniczce przez asystenta w dotarciu z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca) do pojazdu, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz pomoc w dotarciu z pojazdu do miejsca docelowego. Z pomocy asystenta skorzystało 12 osób.

W ramach usługi door-to-door w roku 2022 r. liczba przejechanych km wyniosła 46532.

01mEPh8EMwgoB0EMwhoB8EMAtpBMIOAdhDMIKAdBDMIaAfBDALaQTCDgHYQzCCgHQQzCGgHwQwC2kEwg4B2EMwgoB0EMwhoB8EMAtpBMIOAdhDMIKAdBDMIaAfBDALaQTCDgHb8H2VEDbcDvht0AAAAAElFTkSuQmCC


 

 • Logo

PODSUMOWANIE 2021 ROKU

DOOR-TO-DOOR W GMINIE BABOSZEWO

Gmina Baboszewo w dniu 23 grudnia 2020 roku podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dot. realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door–to–door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

PFRON przeznaczył na realizację projektu przez Gminę Baboszewo środki finansowe o łącznej wysokości 398 440,00 zł.

Poziom dofinansowania z PFRON: 100 %.

Projekt realizowany w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Usługi door–to–door w Gminie Baboszewo, świadczone są na podstawie umowy nr 052/UDTD/I/2020/00066 z dnia 23 grudnia 2020 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem grantowym nr 00066/DTD/I/2020 usługa indywidualnego transportu świadczona jest nieodpłatnie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.. Głównym celem projektu grantowego jest rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym mieszkańców Gminy Baboszewo posiadających problemy w zakresie mobilności. Usługa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby lub kilku osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą następującą pomoc:

1. w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca,

2. przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.

Usługa indywidualnego transportu świadczona jest dla wszystkich mieszkańców Gminy Baboszewo powyżej 18 roku życia, bez względu na płeć, wykształcenie czy status majątkowy, w szczególności: osoby z niepełnosprawnościami, osoby z trudnościami w poruszaniu nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, osoby w wieku senioralnym z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, osoby wykluczone społecznie i zawodowo z powodu problemów z przemieszczaniem się, które potencjalnie mogą powrócić lub wejść na rynek pracy.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zatrudnione zostały dwie osoby - koordynator/asystent i kierowca, które odbyły niezbędne szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy i opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Od dnia 01.01.2021 do 26.08.2021 usługa realizowana była przez własne środki transportu. W dniu 24 sierpnia 2021 roku przed siedzibę Urzędu Gminy Baboszewo został dostarczony 9-cio osobowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych marki FORD TRANSIT CUSTOM. Samochód został zakupiony w ramach projektu na podstawie umowy zawartej z firmą BUDMAT AUTO 2 Sp. z o.o., 06-400 Ciechanów. Wartość umowy 159 654,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 158 000,00 zł.

Usługa realizowana z wykorzystaniem samochodu zakupionego w ramach projektu świadczona jest od dnia 30.08.2021r.

W miesiącu listopadzie został zakupiony i dostarczony do Urzędu Gminy wózek inwalidzki.

W 2021 roku z usługi door-to-door skorzystało 86 osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

W okresie styczeń-grudzień 2021 r. wpłynęło 320 zgłoszeń - wnioski realizowane są na bieżąco, w przypadku zbiegu wyjazdów różnych osób, podejmowane są działania mające na celu połączenie wyjazdów, a w przypadku braku takich możliwości decyduje kolejność zgłoszeń.

Zrealizowano 287 kursów.

Usługa transportowa door-to-door obejmuje także pomoc udzielaną użytkownikowi/użytkowniczce przez asystenta w dotarciu z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca) do pojazdu, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz pomoc w dotarciu z pojazdu do miejsca docelowego. Z pomocy asystenta skorzystało 8 osób.

Liczba przejechanych km w 2021 roku - 38581 w ramach usługi door-to-door.

Zachęcamy do korzystania z usługi DOOR-TO-DOOR.

Więcej informacji na stronie https://www.gminababoszewo.pl/1285,uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door


 

 • Logo
 • DSC09612
 • DSC09608
 • DSC09612

Najnowszy samochód Gminy Baboszewo został poświęcony 😀 Od 30 sierpnia ruszył w trasę. 

Zachęcamy do korzystania z usługi door-to-door. 

 

 

 

 


 

 • 04_zestawienie_power_rp_ue_efs

W dniu 24 sierpnia 2021 roku przed siedzibę Urzędu Gminy Baboszewo został dostarczony 9-cio osobowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych marki FORD TRANSIT CUSTOM.

Samochód został zakupiony w ramach projektu pn.”Usługi indywidualnego transportu door – to – door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstwaie umowy z dnia 26 lipca 2021 r. zawartej z firmą BUDMAT AUTO 2 Sp. z o.o., 06-400 Ciechanów. Wartość umowy 159 654,00 dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 158 000,00.

Zachęcamy do korzystania z usługi DOOR-TO-DOOR.

Więcej informacji na stronie https://www.gminababoszewo.pl/1285,uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-doo

 

 

 

 

 

 • 239186136_1949240765231430_510744047577334888_n
 • 239326501_1949240965231410_7120066638061410414_n
 • 239055653_1949240901898083_9104966635179933995_n
 • 239195759_1949240801898093_6787887868947582380_n (1)
 • 240324992_1949240725231434_1553912253673603164_n
 • 237498186_1949240898564750_8494792402693443930_n

 

 • Logo

 

Przypominamy...

Kto może skorzystać z bezpłatnej usługi transportowej?

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Baboszewo powyżej 18 roku życia, a w szczególności:

• osób z niepełnosprawnościami,

• osób z trudnościami w poruszaniu nieposiadającymi orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

• osób w wieku senioralnym z potrzebą wparcia w zakresie mobilności,

• osób wykluczonych społecznie i zawodowo z powodu problemów z przemieszaniem się, które potencjalnie mogą powrócić lub wejść na rynek pracy.

 

Jak zamówić usługę bezpłatnego transportu?

Zgłoszenia usługi można dokonać pisemnie, mailowo na adres urzad@gminababoszewo.pl, doortodoor@gminababoszewo.pl, telefonicznie pod numerem 23 661 10 91, oraz osobiście w Urzędzie Gminy Baboszewo w godzinach pracy Urzędu. Osoba do kontaktu : koordynator / asystent - Iwona Szczepańska.

Informacje o projekcie oraz druki formularzy do pobrania znajdują się na stronie internetowej w zakładce "Usługi  indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"

 

Przewóz wykonywany jest NIEODPŁATNIE w okresie styczeń 2021 – grudzień 2022

 


 

 • Logo

W dniu 9 marca 2021 r. Gmina Baboszewo podpisała umowę z firmą BUDMAT AUTO 2 Sp. z o.o., 06-400 Ciechanów na dostawę 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych marki FORD TRANSIT CUSTOM.

Wartość umowy 159 654,00 zł , czas realizacji do 28 czerwca 2021 r.

Samochód został zakupiony w ramach projektu pn.”Usługi indywidualnego transportu door – to – door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


 

 • Logo

KOMUNIKAT

Drodzy Mieszkańcy,

Gmina Baboszewo informuje, iż z dniem 23 grudnia 2020 roku podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dot. świadczenia usług indywidualnego transportu DOOR – TO - DOOR .

Głównym celem projektu grantowego jest rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym, zawodowym i kulturowym mieszkańców gminy Baboszewo posiadających problemy w zakresie mobilności.

Usługa indywidualnego transportu będzie świadczona dla wszystkich mieszkańców Gminy Baboszewo powyżej 18 roku życia, a w  szczególności: osób z niepełnosprawnościami, osób z trudnościami w poruszaniu nieposiadającymi orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, osób w wieku senioralnym z potrzebą wparcia w zakresie mobilności, osób wykluczonych społecznie i  zawodowo z powodu problemów z przemieszaniem się, które potencjalnie mogą powrócić lub wejść na rynek pracy.

Usługa będzie świadczona na terenie gminy Baboszewo, do miast Raciąż, Płońsk, Płock, Ciechanów, a w wyjątkowych sytuacjach będą realizowane dalsze kursy po uprzedniej analizie zasadności i konieczności odbycia takiego transportu.

Przewóz wykonywany będzie NIEODPŁATNIE w okresie styczeń 2021 – grudzień 2022 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 –  15.00.

Zgłoszenia usługi można dokonać pisemnie, mailowo na adres urzad@gminababoszewo.pl, doortodoor@gminababoszewo.pl, telefonicznie pod numerem 23 661 10 91, oraz osobiście w Urzędzie Gminy Baboszewo w godzinach pracy Urzędu. Osoba do kontaktu : koordynator / asystent - Iwona Szczepańska

Zgłoszenia powinny być wykonywane co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem wyjazdu. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania (adres odbioru osoby potrzebującej transportu) , adres docelowy lub trasę przejazdu, numer telefonu kontaktowy, cel przejazdu warunkujący możliwość skorzystania z usługi door – to – door. Potwierdzenie zgłoszonej usługi nastąpi w ciągu 24 godzin.

W przypadku niemożności realizacji usługi przez Gminę bezzwłocznie informuje Ona o tym mieszkańca.

W przypadku rezygnacji mieszkańca ze zgłoszonego transportu zobowiązany jest także bezzwłocznie poinformować o tym koordynatora.

Osoba korzystająca z usługi door – to – door ma bezwzględny obowiązek podporządkowania się wskazaniom kierowcy i / lub asystenta w zakresie bezpieczeństwa w czasie przewozu.

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 W Ó J T

                                                                              /-/  mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

                                  

 

 


 

 • scan komunikatu_Page_1
 • scan komunikatu_Page_2

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska