Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Jak powstawał Herb

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Jak powstawał HERB

Prace nad projektem herbu Gminy Baboszewo rozpoczęły się w 2004 r. Urząd Gminy ogłosił konkurs, wpłynęło kilkadziesiąt prac. Najczęściej pojawiającym się symbolem w pracach konkursowych, który kojarzył się z Gminą był motyw zabytkowego kościoła w Baboszewie. Uwzględniając sugestie mieszkańców został opracowany pierwszy projekt herbu Gminy przedstawiający wizerunek kościoła i złoty kłos. Projekt ten nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby Rada Gminy mogła podjąć uchwałę obligatoryjnie projekt musi uzyskać pozytywną opinię Komisji Heraldycznej. Po nieudanej próbie uchwalenia symbolu Gminy ponownie w 2010 r. podjęto działania celem powierzenia opracowania projektu osobie kompetentnej, znającej zasady heraldyki.

W dniu 14 stycznia 2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą Panem Robertem Szydlikiem - dr historii, który w swoim dorobku miał już opracowanych kilkanaście projektów. 

Wójt powołał Zespół Opiniujący w składzie:

 • Małgorzata Rydzewska - Sekretarz Gminy
 • Wiesław Kupniewski - historyk, Dyrektor Zespołu Szkół w Polesiu
 • Stanisław Nowakowski - radny Rady Gminy
 • Joanna Kubińska - radna Rady Gminy kadencji 2006-2010
 • Piotr Lipiński - nauczyciel, pracownik samorządowy 

Zespół opiniował przedkładane przez Wykonawcę projekty.

Wypracowany projekt herbu przedstawiony został Komisji Heraldycznej na konsultacji w dniu 9 lipca 2010 r. Po uwzględnieniu sugerowanych przez członków Komisji drobnych poprawek projekty zostały przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji celem wydania opinii. 

Komisja Heraldyczna w dniu 3 czerwca 2011 r. wydała pozytywną opinię dotyczącą przedłożonych projektów herbu, flagi i pieczęci Gminy Baboszewo. 

Uchwała Rady Gminy w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Baboszewo oraz zasad ich stosowania, rys historyczny oraz uzasadnienie użytych symboli [pobierz].

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska