Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

"Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej" Obiekty sakralne w Gminie Baboszewo

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

  • szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej

"Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej"
Obiekty sakralne w Gminie Baboszewo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Publikacja opracowana przez Urząd Gminy Baboszewo i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Całkowity koszt operacji 16 959,96 zł
Udział środków UE 10 892,29
Wkład Gminy Baboszewo 6 067,67 zł


 

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska