Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Statuty, Regulaminy i Rejestry

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

STATUS PRAWNY

GBP w Baboszewie jest instytucją kultury finansowaną przez Radę Gminy Baboszewo, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Baboszewie.


STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Statut Gminnej Bilioteki Publicznej (po zmianach) został przyjęty Uchwałą XX/106/2004 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2004r. Tekst jednolity Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej został ogłoszony w Dzinniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 51 z dnia 7 marca 2005r.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie - tekst jednolity [pobierz


REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej (po zmianach) został przyjęty Uchwałą XX/106/2004 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2004 r. 

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie [pobierz] 


REJESTR, KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ BABOSZEWO

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska