Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) gmina Baboszewo zrealizowała działania :

 1.  Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 
 • Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Baboszewie na ulicach Polna, J. A. Brodeckich, 19 Stycznia
 • Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark
 • Budowa chodnika przy ulicy Słonecznej oraz budowa świetlenia ulicznego przy ulicy Warszawskiej i Odrodzenia w Baboszewie
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Baboszewo

       2.​​​​​​​ Oś 4 - LEADER

 • Budowa i remont chodników oraz wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Baboszewie
 • Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie przy ulicach: J.A. Brodeckich, Polnej i Brzeskiej oraz w Brześciu
 • Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich
 • Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Cywinach Wojskich i Dziektarzewie
 • Opracowanie oraz wydanie folderu informacyjnego  "Gmina Baboszewo Przyjazna Gmina"
 • "Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej" Obiekty sakralne w Gminie Baboszewo
 • Utworzenie ogólnodostępnego palcu zabaw "Mały skrzat" w Baboszewie
 • Organizacja plenerowej imprezy kulturalno-rekreacyjnej pn. "Powitanie Lata 2012" w Baboszewie

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska