Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Zwrot podatku akcyzowego

Treść strony

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Każdy producent rolny, ma możliwość odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. 

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego należy zbierać faktury VAT 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w dwóch terminach

  • od 01 lutego do 28 lutego danego roku - do wniosku należy dołączyć faktury vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli od 01 sierpnia roku poprzedniego do dnia 31 stycznia roku, w którym składany jest wniosek
  • od 01 sierpnia do 31 sierpnia danego roku - do wniosku należy dołączyć faktury vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli od 01 lutego do 31 lipca roku, w którym składany jest wniosek.

Kwotę zwrotu podatku w danym roku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego obowiązującego w dniu złożenia wniosku o zwrot.
Jednocześnie kwota zwrotu nie może przekroczyć limitu ustalonego na dany rok. 
Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego ogłaszana jest w drodze rozporządzenia. 

Zwrot podatku akcyzowego wypłacany jest w terminach od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia dla wniosków złożonych w terminie 01-28 lutego oraz od 01 października do 30 października dla wniosków złożonych w terminie 01-31 sierpnia.

Druki do pobrania:

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska