Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności

Treść strony

2018.10.31

INFORMACJA O PRZEKAZANIU DOKUMENTÓW OBWODOWYM KOMISJOM WYBORCZYM

Uprzejmie informuję, iż w dniu 03 listopada 2018 r. odbędzie się przekazanie dokumentów do głosowania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w dniu 4 listopada 2018 r. W związku z powyższym proszę Przewodniczących poszczególnych komisji o zwołanie posiedzeń komisji.

Niniejszym określam godzinę i miejsce przekazania dokumentów do głosowania: 

Data: 3 listopada 2018 r. godz. 9.00

Miejsce: Urząd Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, sala konferencyjna, pok. Nr 24

Gmina Baboszewo uzyska 1,4 mln dofinansowania na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii!!!
2018.10.25

Gmina Baboszewo uzyska 1,4 mln dofinansowania na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii!!!

Jak informowaliśmy, w październiku 2016 r. Wójt Gminy Baboszewo w partnerstwie z Gminą Góra Kalwaria oraz Gminą Raciąż złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek o dofinansowanie zadania „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii”. 

Ostrzeżenie meteorologiczne - Silny wiatr
2018.10.23

Ostrzeżenie meteorologiczne - Silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie w dniu dzisiejszym przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach miejscami do 75 km/h, z zachodu i południowego zachodu.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25

2018.10.19

Informacja

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości informację o godzinie rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w Obwodach z terenu Gminy Baboszewo powołane do przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach Nr 1-6 będą pracowały od godz. 530.

Głosowanie w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych odbywa się w godzinach 700-2100.  

Wójt Gminy Baboszewo
Tomasz Sobecki

 

Obwieszczenie z dnia 11.10.2018 r.
2018.10.19

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 października 2018 r. o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dot. udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na budowę, przebudowę oraz likwidację urządzeń melioracji wodnych w tym rowów oraz przepustów w związku z realizacją zadania: "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Pieńki -Płońsk.        Obwieszcznie.pdf

 

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2018.10.12

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska