Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności 2018 r.

Treść strony

  • bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy

„BEZPIECZNIE NA WSI MAMY  - UPADKOM ZAPOBIEGAMY” 

Już po raz VIII Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych. 

„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy’’

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania- upadkom osób.
Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wiejskich szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych ( I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VII ). 
Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice,  na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom-upadkom osób.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 6 kwietnia 2018 r; decyduje data wpływu/złożenia pracy. 

Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w eliminacjach centralnych.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w:
PT KRUS Płońsk
Ul. Zajazd 
09-100 Płońsk
Tel 23 6640417

Informacja z dnia 02.02.2018 r.


 

wstecz

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska