Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Baboszewo zobowiązany jest do:

- Posiadania pojazdu asenizacyjnego, który powinien:

 • spełniać wymagania sanitarno - porządkowe, techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • być oznakowany w sposób trwały, czytelny i widoczny
 • zapewnić ciągłość wykonywania usług
 • zapewnić natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń powodowanych przez te pojazdy na trasie przejazdu oraz w miejscu poboru nieczystości

- Dysponowania bazą transportową:

 • zlokalizowaną na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych oraz zwierząt, utwardzony
 • zabezpieczony przed emisją zanieczyszczeń do gruntu
 • zapewniającą możliwość parkowania pojazdów
 • zapewniającą możliwość serwisowania, dezynfekowania pojazdów

- Spełniania wymagań dotyczących zabiegów sanitarnych i porządkowych:

 • pojazdy asenizacyjne powinny być myte i dezynfekowane
 • świadczeni usług powinno odbywać się w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska