Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Zdania realizowane z budżetu Państwowych Funduszy Celowych - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

Dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg

  • Plakat - Wykaz osiągniętych elementów rzeczowych zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo - Budy Radzymińskie -...

Wykaz osiągniętych elementów rzeczowych zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo - Budy Radzymińskie - Jesionka, zrealizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"

Zadanie obejmowało budowę drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzymińskie – Jesionka o łącznej długości 1 462,00 mb i szerokości 5 m (2x2,5 m). Nawierzchnię drogi stanowi mieszanka mineralno – asfaltowa (2 warstwy nawierzchni: wiążąca AC 16W, 50/70, gr. 5 cm, warstwa ścieralna AC 11S, 50/70, gr. 4 cm), wykonana na podbudowie stabilizowanej cementowej i warstwie przeciwspękaniowej z kruszywa łamanego.

Wzdłuż całego odcinka drogi gminnej wykonano obustronne pobocza o szerokości 0,75 m wraz ze zjazdami do działek przyległych do pasa drogowego. Zamontowano także kompletne oznakowanie pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Odwodnienie drogi zostało wykonane w formie zastosowania odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wody do przydrożnych rowów.

 

Dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg

  • Informacja o dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Celowego Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg

Wykaz osiągniętych elementów rzeczowych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W
w miejscowości Rybitwy”.

Zadanie obejmowało wykonanie następujących prac: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia, odwodnienie, pobocza, zjazdy, oznakowanie, elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowano drogę gminną nr 300185W o długości 359 m i szerokości jezdni
5 m (2 x 2,5m). Nawierzchnię drogi stanowi mieszanka mineralno – asfaltowa (2 warstwy nawierzchni: wiążąca AC 16W, 50/70, gr. 5 cm, warstwa ścieralna AC 11S, 50/70, gr. 4 cm), wykonana na podbudowie stabilizowanej cementowej
i warstwie przeciwspękaniowej z kruszywa łamanego.

Wzdłuż całego odcinka drogi gminnej wykonano obustronne pobocza o szerokości 0,75 m wraz ze zjazdami do działek przyległych do pasa drogowego. Zamontowano także kompletne oznakowanie pionowe w tym lustro i poziome (na skrzyżowaniu) zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Odwodnienie drogi zostało wykonane w formie zastosowania odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wody do przydrożnego rowu.

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska