Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Informacja dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Treść strony

Informacja dotycząca punktu zbierania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Informuję, że w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. znajduje się punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Do punktu zbierania zużytego sprzętu mieszkańcy mogą dostarczać nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych.

Sprzęt przyjmowany jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 w Zakładzie Oczyszczania Miasta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 4. Informacja pod nr tel. (23) 662-44-60.

Zapraszamy do korzystania z usług. 
 

Sekretarz Gminy
Beata Wiechowska

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska