Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Taryfy opłat

Treść strony

TARYFY OPŁAT 
obowiązujące od 30 września 2016 roku


Taryfy opłat określone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie przyjęte Uchwałą Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

Lp.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe (indywidualni)

Pozostali odbiorcy (firmy)

1

Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody

2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/

2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/

2

Opłata abonamentowa za wodomierz na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 139)

1 zł + 8% VAT=1,08 brutto

opłata za  m-c/punkt poboru (odbiorca usług)

1 zł + 8% VAT=1,08 brutto

opłata za  m-c/punkt poboru (odbiorca usług)

3

Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3ścieków

6,29 zł/m3 + 8% VAT = 6,79 zł brutto

7,55 zł/m3 + 8% VAT = 8,15 zł brutto

 


 

TARYFY OPŁAT 
obowiązujące od 30 września 2015 roku


Taryfy opłat określone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie przyjęte Uchwałą Nr VII/32/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzane ścieki na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

Lp.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe (indywidualni)

Pozostali odbiorcy (firmy)

1

Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody

2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/

2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/

2

Opłata za wodomierz na podstawie art.33 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm)

1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru (odbiorca usług)

1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru 
(odbiorca usług)

3

Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3ścieków

6,29 zł/m3 + 8% VAT< = 6,79 zł brutto

7,55 zł/m3 + 8% VAT = 8,15 zł brutto


Taryfy opłat określone przez Zakład Usług Wodnych w Mławie przyjęte Uchwałą Nr VII/31/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

Lp.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe (indywidualni) i Pozostali odbiorcy (firmy)

1

Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody

2,10 zł/m3 + 8% VAT = 2,27 zł brutto

2

Opłata abonamentowa dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym

1. Wodomierz Ø 15-20mm

1,50 zł/m-c + 8% VAT = 1,62/m-c brutto

2. Wodomierz Ø 25-32mm

4,00 zł/m-c + 8% VAT = 4,32/m-c brutto

3. Wodomierz Ø 40-50mm

9,00 zł/m-c + 8% VAT = 9,72/m-c brutto

4. wodomierz sprzężony

43,00 zł/m-c + 8% VAT = 46,44/m-c brutto

5. opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczenych wg obowiązujących ryczałtów zużycia wody

1,50 zł/m-c + 8% VAT =1,62/m-c brutto


 


TARYFY OPŁAT 
obowiązujące od 1 sierpnia 2014 roku


Taryfy opłat określone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie przyjęte Uchwałą Nr XXVIII/230/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzane ścieki na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

Lp.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe (indywidualni)

Pozostali odbiorcy (firmy)

1

Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody

2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/

2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/

2

Opłata za wodomierz na podstawie art.33 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm)

1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru (odbiorca usług)

1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru 
(odbiorca usług)

3

Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3ścieków

6,29 zł/m3 + 8% VAT< = 6,79 zł brutto

7,55 zł/m3 + 8% VAT = 8,15 zł brutto


Taryfy opłat określone przez Zakład Usług Wodnych w Mławie przyjęte Uchwałą Nr XXVIII/231/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

Lp.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe (indywidualni) i Pozostali odbiorcy (firmy)

1

Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody

2,07 zł/m3 + 8% VAT = 2,24 zł brutto

2

Opłata abonamentowa dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym

1. Wodomierz Ø 15-20mm

1,50 zł/m-c + 8% VAT = 1,62/m-c brutto

2. Wodomierz Ø 25-32mm

4,00 zł/m-c + 8% VAT = 4,32/m-c brutto

3. Wodomierz Ø 40-50mm

9,00 zł/m-c + 8% VAT = 9,72/m-c brutto

4. wodomierz sprzężony

43,00 zł/m-c + 8% VAT = 46,44/m-c brutto

5. opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczenych wg obowiązujących ryczałtów zużycia wody

1,50 zł/m-c + 8% VAT =1,62/m-c brutto


 


TARYFY OPŁAT 
obowiązujące od 30 września 2013


Taryfy opłat określone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie przyjęte Uchwałą Nr XIX/167/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzane ścieki na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

Lp.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe (indywidualni)

Pozostali odbiorcy (firmy)

1

Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody

2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/

2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/

2

Opłata za wodomierz na podstawie art.33 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm)

1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru (odbiorca usług)

1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru 
(odbiorca usług)

3

Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3ścieków

6,29 zł/m3 + 8% VAT< = 6,79 zł brutto

7,55 zł/m3 + 8% VAT = 8,15 zł brutto


Taryfy opłat określone przez Zakład Usług Wodnych w Mławie przyjęte Uchwałą Nr XIX/168/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

Lp.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe (indywidualni) i Pozostali odbiorcy (firmy)

1

Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody

2,04 zł/m3 + 8% VAT = 2,20 zł brutto

2

Opłata abonamentowa dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym

1. Wodomierz Ø 15-20mm

1,50 zł/m-c + 8% VAT = 1,62/m-c brutto

2. Wodomierz Ø 25-32mm

4,00 zł/m-c + 8% VAT = 4,32/m-c brutto

3. Wodomierz Ø 40-50mm

9,00 zł/m-c + 8% VAT = 9,72/m-c brutto

4. wodomierz sprzężony

43,00 zł/m-c + 8% VAT = 46,44/m-c brutto

5. opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczenych wg obowiązujących ryczałtów zużycia wody

1,50 zł/m-c + 8% VAT =1,62/m-c brutto


 


TARYFY OPŁAT 
obowiązujące od 30 września 2012


Taryfy opłat określone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie przyjęte Uchwałą Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzane ścieki na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

Lp.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe (indywidualni)

Pozostali odbiorcy (firmy)

1

Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody

2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/

2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/

2

Opłata za wodomierz na podstawie art.33 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm)

1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru (odbiorca usług)

1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru 
(odbiorca usług)

3

Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3ścieków

5,95 zł/m3 + 8% VAT< = 6,43 zł brutto

7,21 zł/m3 + 8% VAT = 7,79 zł brutto


Taryfy opłat określone przez Zakład Usług Wodnych w Mławie przyjęte Uchwałą Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

Lp.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe (indywidualni) i Pozostali odbiorcy (firmy)

1

Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody

2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł brutto

2

Opłata abonamentowa dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym

1. Wodomierz Ø 15-20mm

1,50 zł/m-c + 8% VAT = 1,62/m-c brutto

2. Wodomierz Ø 25-32mm

4,00 zł/m-c + 8% VAT = 4,32/m-c brutto

3. Wodomierz Ø 40-50mm

9,00 zł/m-c + 8% VAT = 9,72/m-c brutto

4. wodomierz sprzężony

43,00 zł/m-c + 8% VAT = 46,44/m-c brutto

5. opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczenych wg obowiązujących ryczałtów zużycia wody

1,50 zł/m-c + 8% VAT =1,62/m-c brutto


 


TARYFY OPŁAT 
obowiązujące od 30 września 2011


Taryfy opłat określone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie przyjęte Uchwałą Nr V/72/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzane ścieki na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

Lp.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe (indywidualni)

Pozostali odbiorcy (firmy)

1

Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody

1,95 zł/m3 + 8% VAT = 2,11 zł /brutto/

1,95 zł/m3 + 8% VAT = 2,11 zł /brutto/

2

Opłata za wodomierz na podstawie art.33 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm)

1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru (odbiorca usług)

1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru 
(odbiorca usług)

3

Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3ścieków

5,49 zł/m3 + 8% VAT< = 5,93 zł brutto

6,73 zł/m3 + 8% VAT = 7,27 zł brutto


Taryfy opłat określone przez Zakład Usług Wodnych w Mławie przyjęte Uchwałą Nr V/73/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

Lp.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe (indywidualni) i Pozostali odbiorcy (firmy)

1

Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody

1,95 zł/m3 + 8% VAT = 2,11 zł brutto

2

Opłata abonamentowa dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym

1. Wodomierz Ø 15-20mm

1,50 zł/m-c + 8% VAT = 1,62/m-c brutto

2. Wodomierz Ø 25-32mm

4,00 zł/m-c + 8% VAT = 4,32/m-c brutto

3. Wodomierz Ø 40-50mm

9,00 zł/m-c + 8% VAT = 9,72/m-c brutto

4. wodomierz sprzężony

43,00 zł/m-c + 8% VAT = 46,44/m-c brutto

5. opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczenych wg obowiązujących ryczałtów zużycia wody

1,50 zł/m-c + 8% VAT =1,62/m-c brutto


 


TARYFY OPŁAT - obowiązujące od 01 stycznia 2011 roku do 29 września 2011


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz.1578) uprzejmie informuje, że z uwagi na zmianę stawek podatku od towarów i usług (VAT) z dniem 1 stycznia 2011r. będą obowiązywać nowe stawki opłat. Z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT, od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się ceny wody i ścieków. Stawki podatku w odniesieniu do usług wykonywanych od 1 stycznia 2011r wynosić będzie 8 % (dotychczas 7%) wg poniższego wyliczenia: 

Lp.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe (indywidualni)

Pozostali odbiorcy (firmy)

1

Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody

1,94 zł/m3 + 8% VAT = 2,09 zł /brutto/

1,94 zł/m3 + 8% VAT = 2,09 zł /brutto/

2

Opłata za wodomierz na podstawie art.33 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z pó 1/4 n. zm)

1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru (odbiorca usług)

1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru 
(odbiorca usług)

3

Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3ścieków

5,31 zł/m3 + 8% VAT< = 5,73 zł brutto

6,51 zł/m3 + 8% VAT = 7,03 zł brutto


 


TARYFY OPŁAT - obowiązujące od 30.09.2010 do 31.12.2010

Taryfy opłat zostały przyjęte Uchwałą Nr XXVIII/135/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzane ścieki na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

Lp.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe (indywidualni)

Pozostali odbiorcy (firmy)

1

Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody

1,94 zł/m3 + 7% VAT = 2,07 zł /brutto/

1,94 zł/m3 + 7% VAT = 2,07 zł /brutto/

2

Opłata za wodomierz na podstawie art.33 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z pó 1/4 n. zm)

1 zł + 7% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru (odbiorca usług)

1 zł + 7% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru 
(odbiorca usług)

3

Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3ścieków

5,31 zł/m3 + 7% VAT< = 5,68 zł brutto

6,51 zł/m3 + 7% VAT = 6,96 zł brutto


 


TARYFY OPŁAT - obowiązujące do dnia 29.09.2010

Lp.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe (indywidualni)

Pozostali odbiorcy (firmy)

1

Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody

1,87 zł/m3 + 7% VAT = 2,00 zł /brutto/

1,87 zł/m3 + 7% VAT = 2,00 zł /brutto/

2

Opłata za wodomierz na podstawie art.33 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z pó 1/4 n. zm)

1 zł + 7% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru - wodomierz

1 zł + 7% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru - wodomierz

3

Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3ścieków

5,06 zł/m3 + 7% VAT

6,20 zł/m3 + 7% VAT

 

wstecz

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska