Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Informacje ogólne

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BABOSZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie został powołany Uchwałą Rady Gminy w Baboszewie Nr 58/XII/92 z dnia 22 stycznia 1992r. Jednostka działa w oparciu o Statut uchwalony przez Radę Gminy w Baboszewie uchwałą Nr XXV/210/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych określonych w obowiązujących przepisach w tym w szczególności ustawy o pomocy społecznej.

Celem działalności GOPS jest min.:

  • realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej, w tym szczególnie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której samodzielnie nie są w stanie pokonać
  • doprowadzenie w miarę możliwości do osiągnięcia samodzielności socjalnej i społecznej przez osoby i rodziny pozostające pod opieką GOPS
  • oraz doprowadzenie do integracji osób i rodzin ze środowiskiem, zapobieganie powstawaniu sytuacji uzależnienia osób i rodzin od pomocy społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest upoważniony przez Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy.

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska