Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Symbolika Herbu

Treść strony

HERB GMINY BABOSZEWO

Opracowanie: Robert Szydlik, www.szydlik.com 2011

Na tarczy hiszpańskiej w polu srebrnym kościół czerwony z czarnymi oknami i czarną ostrołukową bramą okoloną złotym portalem, z trzema wieżami - główną środkową i dwiema mniejszymi bocznymi - nakrytymi czarnymi stożkowymi daszkami z krzyżami tej samej barwy.

Uzasadnienie - rys historyczny
Stylizowany kościół w herbie Gminy Baboszewo nawiązuje do neogotyckiego kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Baboszewie stanowiącego najokazalszą budowlę górującą nad tą gminną miejscowością. Kościół ten powstał w latach 1907-14 według projektu Stefana Szyllera1 budowniczego m.in. budynków Politechniki Warszawskiej, bramy głównej oraz Biblioteki UW, Zachęty i wielu innych. Sama parafia w Baboszewie ma metrykę znacznie starszą. Nie jest znana data jej erekcji, ale pierwsza wzmianka w źródłach - wsi Baboszewo i tutejszej świątyni - pojawia się już w roku 12542 za panowania księcia mazowieckiego Siemowita I3. W datowanym na ten rok dokumencie papieża Inocentego IV dla opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku czytamy, że dziesięciny ze wsi Baboszewo, w której jest kaplica, należą do opactwa czerwińskiego4. Na terenie Gminy Baboszewo są jeszcze dwie parafie - św. Antoniego w Sarbiewie (erygowana na początku XIV w.5;). oraz św. Katarzyny w Dziektarzewie (powstała prawdopodobnie pod koniec XIV lub na początku XV w.6). Miejscowości leżące obecnie na terenie Gminy Baboszewo w minionych wiekach w większości należały do drobnej szlachty (m.in. Brzeskich, Cieszkowskich, Cywińskich, Radwańskich, Święckich, Wilamowskich, Wołowskich, Zawidzkich, Zbyszewskich, Żółtowskich7). Wśród nich wybijał się jedynie ród Sarbiewskich z Sarbiewa, który wydał Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640), jednego z największych poetów łacińskich w Europie doby baroku. Sarbiewski herbu Prawdzic był jezuitą i kaznodzieją króla Władysława IV. Poeta, nazywany w swojej epoce Horatius Sarmaticus8 lub Horatius Christianus9. Jego Lyricorum libri doczekały się kilkudziesięciu wydań w całej Europie. W 1632 wydana została w Antwerpii Lyricorum libri IV - luksusowa edycja z miedziorytami Petera Paula Rubensa w wysokim jak na owe czasy nakładzie 5000 egzemplarzy10. Na dworze papieża-poety Urbana VIII stał się jednym z grona czołowych intelektualistów europejskich. Z rąk tego Ojca Świętego otrzymał Sarbiewski najwyższą w tamtych czasach nagrodę literacką poeta laureatus11 oraz złoty naszyjnik z medalem Ojca Świętego. W herbie Gminy Baboszewo świadomie pominięto nawiązanie do osoby poety Macieja K. Sarbiewskiego, gdyż ewentualne symbole i godła z nim związane (herb Prawdzic, laur poetycki, pióro gęsie) nie byłby jednoznacznie i czytelne nawet dla osób posiadających wiedzę z zakresu historii i heraldyki. Poza tym władze gminy postawiły sobie za cel opracowanie herbu jak najprostszego, najbardziej czytelnego, z jednym godłem kojarzącym się z gminą. Stąd wybór padł na górujący nad Baboszewem neogotycki kościół - bo choć ten istnieje niespełna 100 lat, to prezentuje oryginalną architekturę i symbolizuje parafię Baboszewo - niejako poprzedniczkę Gminy - której historia ma przeszło 750 lat.

Symbolika kolorów:
Czerwień - symbolizuje przelaną krew, miłość, wspaniałomyślność i hart ducha, ogień oraz Syna Bożego
Złoto (żółcień) - symbolizuje królewski majestat, wiarę, stałość, mądrość i chwałę a także Boski majestat
Srebro (biel) - symbolizuje czystość, prawdę, niewinność, a także Boga Ojca i kapłanów jako Jego przedstawicieli, Apostołów

Zastosowana kolorystyka jest uproszczona. Właściwe odwzorowanie kolorów powinno być zgodne z niżej podaną paletą CMYK:
Czerwień: C = 0%, M = 100 %, Y = 100%, K = 0%
Złoto / Żółcień: C = 0%, M = 15 %, Y = 100%, K = 0%
Srebro / biel: C = 0%, M = 0 %, Y = 0%, K = 0%
Czerń: C = 0%, M = 0 %, Y = 0%, K = 100%

 

FLAGA GMINY BABOSZEWO

Flagę Gminy Baboszewo stanowi prostokątny płat sukna o proporcjach wysokości do szerokości 5:8, składający się z trzech poziomych płatów: białego - stanowiącego 1/5 wysokości flagi, czerwonego - 3/5 wys. i białego - 1/5 wys. Na środkowym płacie umieszczono Herbu Gminy Baboszewo, którego wysokość równa się 1/2 wysokości flagi.

 

PIECZĘĆ GMINY BABOSZEWO

Pieczęć Gminy Baboszewo ma kształt okrągły i średnicę 36 mm. W otoku majuskulny napis GMINA BABOSZEWO, gdzie oba słowa oddzielone są od siebie ażurowymi sześciopromiennymi gwiazdkami. W środku wewnętrzne perełkowe koło w które wpisane jest godło Herbu Gminy Baboszewo, tj. kościół - z czarnymi wieżami, oknami i bramą.------------------------------------------------------

1Płońsk i okolice, [w:] Katalog zabytków sztuki w Polsce, Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki, Warszawa 1979, t. 10, z. 16.
2Płońsk i Ziemia Płońska w XIX i XX wieku na tle dziejów Mazowsza Północnego, pod red. A. Koseskiego i J. Szczepańskiego (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku), Płońsk 1998.
3Dzieje Mazowsza do 1526 roku, red. A. Gieysztor i H. Samsonowicz, Warszawa 1994.
4Dzieje klasztoru w Czerwińsku, red. E. Olbromski, Lublin 1997.
5Żebrowski T., Zarys dziejów diecezji płockiej, Płock 1976.
6Tamże.
7Krysiak A. J., Baboszewo i okolice, Baboszewo 2010, s. 74 i nn.
8łac. Horacjusz Sarmacki
9łac. Chrześcijański Horacjusz
10Grochal Z., Chrześcijański Horacy - Maciej Kazimierz Sarbiewski TJ i jego estetyka, Wydaw. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1994.
11łac. Laur poetycki.

wstecz

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska