Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Historia i Zabytki

Treść strony

KILKA SŁÓW O HISTORII

Na terenie Gminy Baboszewo położonych jest wiele miejscowości, których historia może sięgać XI wieku, a nawet wieków wcześniejszych. Niestety informacje źródłowe przybliżające historię - a są to najczęściej zapisy ksiąg parafialnych lub sądowych datowane na XII-XIII wiek - są trudno dostępne. Jedną z najstarszych miejscowości mogą być Sokolniki, o których można znaleźć informacje datowane na wiek XII, ale możliwe jest, że miejscowość powstała jeszcze przed rokiem 960. Wieś prawdopodobnie hodowała sokoły dla grodu w Płońsku. Opierając się na wiedzy mieszkańców gminy interesujących się historią, można uznać, że do najstarszych miejscowości zalicza się Sarbiewo, które mogło istnieć już nawet w XI wieku. Obejmowało wówczas znacznie większy teren niż obecnie, w jego skład wchodziły między innymi tereny dzisiejszego Dłużniewa. Do równie starych miejscowości, o których można znaleźć informacje datowane na XII-XIII wiek, należą Korzybie, Zbyszyno, Brzeście, Mystkowo. Najwięcej wiadomości dostępnych jest o samym Baboszewie, pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIIIw., Baboszewo występuje w nich pod nazwami Babossewo, Babochewo, Babbusa czy Babosa, jako osada należąca do Babosza. Mimo dogodnego położenia miejscowość jeszcze do XIX wieku była małą i spokojną wioską. Dopiero wybudowanie kolei ze stacją w Baboszewie spowodowało ożywienie gospodarcze i rozwój wsi. Obecnie Baboszewo jest największą i najszybciej rozwijającą się miejscowością gminy. Dzisiejszy teren Gminy Baboszewo do 1954 roku był podzielony między gminy Sarbiewo i Stróżęcin, następnie był to obszar Gromad Wiejskich. Dopiero uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie nr XX/93/72 z dnia 1 grudnia 1972 roku utworzona została Gmina Baboszewo obejmująca swym zasięgiem miejscowości Baboszewo, Brzeście, Brzeście Małe, Brzeście Nowe, Budy Radzymińskie, Cieszkowo-Kolonia, Cieszkowo Nowe, Cieszkowo Stare, Dramin, Dłużniewo, Dziektarzewo, Dziektarzewo-Wylaty (Kolonia, część wsi Dziektarzewo), Galomin, Galominek, Galominek Nowy, Goszczyce Poświętne, Goszcyce Średnie, Jarocin, Jesionka, Kowale, Korzybie, Kiełki, Krościn, Kruszewie, Lachówiec, Mystkowo, Pawłowo, Pieńki Rzewińskie, Polesie, Rybitwy, Rzewin, Sarbiewo, Sokolniki Nowe, Sokolniki Stare, Śródborze, Wola Dłużniewska, Wola-Folwark, Zbyszyno. W roku 1976 dołączone zostały miejscowości Bożewo, Lutomierzyn, Niedarzyn, Cywiny Dynguny i Cywiny Wojskie, będące wcześniej częścią Gminy Gralewo.

Rody szlacheckie

Obecne tereny Gminy Baboszewo to siedziby znanych w Polsce rodów: Brzeskich, Wilkanowskich, Sarbiewskich, ale również innych mniej znanych: Korzybskich, Czachorowskich, Rokitnickich, Wesslów, Zbyszyńskich, Żółtowskich i innych rodów, które przez całe wieki stanowiły elitę możnowładców oraz szlachty. 
Na terenie obecnej Gminy Baboszewo najbardziej znana jest rodzina Brzeskich, właścicieli Baboszewa i Brześcia. A znana jest zwłaszcza za sprawą Feliksa Brzeskiego, dworzanina królewskiego (1503 r.), następnie kasztelana wyszogrodzkiego (1511 r.), rok później starosty ciechanowskiego, a od 1517 roku wojewody mazowieckiego. Brzescy należeli do szlachty herbowej, której herbem był Prawdzic. Jego pochodzenie datuje się na 1115 rok, a sam herb przedstawia zwierzę - podobne do wiewiórki lub lisa - trzymające w łapach krążek, czyli prawdę ze stołu pańskiego. Stanowi on symbol czystości i prawdy. Do znanych rodów należą również Wilkanowscy herbu Lis. Najbardziej wyróżniającą się i znaną postacią z tej rodziny był Adam Wilkanowski, poseł na sejm i asesor na sądach królewskich podczas obrad sejmu. Cieszył się zaufaniem rodziny królewskiej Zygmunta I, po śmierci którego towarzyszył do Śląska królowej Bonie, zmuszonej do opuszczenia Polski. Za zasługi chciano mu przyznać województwo płockie oraz mazowieckie, ale ich nie przyjął. Po śmierci został pochowany w kaplicy kościelnej w Baboszewie. 
Kolejnym znanym rodem jest rodzina Korzybskich herbu Abdank lub Habdank. Jest to herb znany już w 1082 roku. Herb zawierał literę "W" w kolorze białym na czerwonym polu tarczy, nad tarczą zbroja z hełmem, nad hełmem korona, nad koroną litera "W". Litera "W" kojarzy się historykom m.in. z legendą o smoku wawelskim. Ród Korzybskich wywodził się ze średniozamożnej szlachty i nie był tak znany w całej Polsce jak ród Brzeskich czy Wilkanowskich. Do najbardziej znanych postaci należy zaliczyć Alojzego Korzybskiego, doktora medycyny. Równie znanym rodem jest rodzina Sarbiewskich, z której wywodzi się Maciej Kazimierz Sarbiewski, jeden z największych poetów łacińskich w Europie doby baroku. Rodzina, podobnie jak Brzescy, pieczętowała się herbem Prawdzic. Obecnie na terenie gminy zachowało się niewiele miejsc, gdzie można znaleźć pamiątki po rodzinach szlacheckich.

Opracowano na podstawie książek: Andrzeja Jana Krysiaka "Baboszewo i okolice"

wstecz

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska