Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Treść strony

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Baboszewie, ul. Warszawska 9E czynny jest w każdy wtorek i czwartek w godz. 11:00-15:00 oraz w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz.. 10:00-12:00.

W powyższym punkcie można oddać następujące frakcje odpadów:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - zużyte baterie i akumulatory, - przeterminowane leki i chemikalia, - meble i inne odpady wielkogabarytowe, - odpady budowlane i rozbiórkowe, - zużyte opony, - przepracowane oleje, - papier, - szkło, - opakowania wielomateriałowe, - tworzywa sztuczne, - odpady ulegające biodegradacji (zielone), - metale, - świetlówki.

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów (MPSZOK)

Po uprzednim zgłoszeniu przez mieszkańca posesji do Urzędu Gminy Baboszewo raz na kwartał (dni podane poniżej) odbywa się odbiór odpadów z terenu zgłoszonej nieruchomości.

26 lutego 2019 r.

28 maja 2019 r.

29 lipca 2019 r. 

27 września 2019 r. 

30 grudnia 2019 r.

Zgłoszeń można dokonywać na adres email: siejka@gminababoszewo.pl lub pod nr tel. (23) 661 10 91 w. 37.

W systemie mobilnej zbiórki odbierane będą następujące odpady: meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach oraz opakowań po nich, lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje. 

 

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska