Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Treść strony

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Baboszewie, ul. Warszawska 9E czynny jest w każdy wtorek i czwartek w godz. 11:00-15:00 oraz w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz.. 10:00-12:00.

W powyższym punkcie można oddać następujące frakcje odpadów:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - zużyte baterie i akumulatory, - przeterminowane leki i chemikalia, - meble i inne odpady wielkogabarytowe, - odpady budowlane i rozbiórkowe, - zużyte opony, - przepracowane oleje, - papier, - szkło, - opakowania wielomateriałowe, - tworzywa sztuczne, - odpady ulegające biodegradacji (zielone), - metale, - świetlówki.

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska