Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Obiekty użyteczności publicznej

Treść strony

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową, dobrą bazę edukacyjną, ciekawe zabytki i miejsca o interesujących walorach przyrodniczych Gminy Baboszewo uzupełniają: punkty gastronomiczne (restauracje, bary, pizzeria), miejsca świadczące usługi hotelowe, gospodarstwo agroturystyczne, hodowle koni. Na terenie Gminy znajdują się dwa ośrodki zdrowia i dwie apteki, a w samym Baboszewie zlokalizowane są najważniejsze instytucje użyteczności publicznej takiej jak urząd gminy, gminna biblioteka publiczna, świetlica środowiskowa, ochotnicza straż pożarna, poczta, bank oraz podmioty gospodarcze dające zatrudnienie wielu mieszkańcom. Są to między innymi: przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe.

Urząd
Budynek Urzędu Gminy Baboszewo to siedziba - Rady Gminy, Wójta Gminy, Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W 2011 roku został rozbudowany istniejący budynek Urzędu Gminy. Dobudowane zostało nowe skrzydło z wejściem ułatwiającym dostęp osobom starszym i niepełnosprawnym.

Świetlica Środowiskowa
W Baboszewie działa Świetlica Środowiskowa finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Świetlica dostępna jest dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Do dyspozycji pozostają min: sala komputerowa, sala gier, tenis stołowy, bilard, siłownia. Dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli i wolontariuszy. Dzieci mają możliwość odrobienia prac domowych pod okiem opikuna świetlicy i wolontariuszy. Organizowane są zajęcia rozwijające umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości, manualne. Placówka promuje zdrowy tryb życia wolny od uzależnień takich jak alkoholizm, narkomania, palenie papierosów. Świetlica współpracuje również z Kołem Emerytów i Rencistów pomagając w organizowaniu różnego rodzaju imprez oraz jest otwarta na inicjatywy innych osób.

wstecz

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska