Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Biuro projektu

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

  • logotyp

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" POIG.08.03.00-14-304/13 realizowany przez Gminę Baboszewo w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.


BIURO PROJEKTU
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo"

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A

09-130 Baboszewo

Pokój nr 19

tel. 23 6611091-92 wew. 29

e-mail: poig8.3@gminababoszewo.pl

Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Skład biura projektu

Koordynator projektu - Robert Krysiak

Asystent koordynatora projektu - Barbara Kociuber

Księgowa projektu - Anna Guzanowska

Informatyk - Marta Dygan

Specjalista ds. zamówień publicznych - Zbigniew Suliński

Kierownik Referatu PPGNiOŚ - Wojciech Wolder

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska