Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Nasza działalność

Treść strony

W roku 2003 wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu gminy Baboszewo zrodziła się inicjatywa powołania organizacji, której celem działania byłoby propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie idei ochrony środowiska i promocji gminy na zewnątrz. 
7 stycznia 2004 r. odbyło się pierwsze spotkanie osób zainteresowanych powołaniem organizacji. Obecnych było 41 osób. Organizacja przyjęła nazwę: Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno Turystyczne z siedzibą w Baboszewie, ul. Warszawska 9A. Walne Zgromadzenie Członków po wprowadzeniu drobnych poprawek uchwaliło Statut Stowarzyszenia. Podstawowe cele Stowarzyszenia zawierają się w działaniu na rzecz:

 • propagowania zdrowego stylu życia poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 • angażowania społeczeństwa do różnych form aktywności ruchowej, kulturalnej i turystyczno-ekologicznej dostosowanej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań,
 • pokoju i praw człowieka,
 • propagowania informacji, metod i technik w zakresie działań przeciwko uzależnieniom,
 • pobudzania świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 • promocji i popierania kultury ekologicznej,
 • zapobiegania degradacji środowiska,
 • promocji kultury naszego regionu,
 • promocji gminy na zewnątrz,
 • kultywowania tradycji i historii naszego regionu.

Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieograniczony i działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jest organizacją pozarządową, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz 104 z późn. zm.) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz 873) oraz statutu organizacji. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. 
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dn. 30.06.2004 r. 
Kolejnym krokiem było nadanie numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz zgłoszenie działalności w Urzędzie Skarbowym. Założony został też rachunek bankowy, na którym będą gromadzone fundusze organizacji. 
Po załatwieniu wszystkich spraw formalnych towarzyszących zalegalizowaniu Stowarzyszenia przystąpiono do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Osoby deklarujące przynależność do organizacji (po wcześniejszych z nimi konsultacjach) wstępnie przydzielono do poszczególnych sekcji sportowej, ekologicznej i turystycznej. Opracowano plany działania i rozpoczęto prace w sekcjach. Obecnie Stowarzyszenie liczy 58 członków. 
Ściśle współpracujemy z władzami gminnymi. Zostało w tej kwestii podpisane Porozumienie z dnia 8 listopada 2004 zobowiązujące obie strony do wspólnego działania na rzecz lokalnej społeczności. 
Jako Stowarzyszenie możemy poszczycić się osiągnięciami:

 • Zorganizowaliśmy między innymi na prośbę Warszawsko Mazowieckiego Stowarzyszenia Związku Sportowych konsultację szkoleniową dla wojewódzkiej kadry juniorów.
 • Coroczny bal Sylwestrowy oraz imprezę karnawałowo-noworoczną dla młodzieży które odbyły się w hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 października 2004r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów. Stowarzyszenie wystąpiło o dofinansowanie pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych obejmujących uczniów 4 szkół podstawowych i 2 gimnazjów z terenu gminy Baboszewo. Dokumentacja została złożona do 15 listopada 2004r. W marcu 2005 została podpisana umowa z MENiSem, dofinansowanie wynosiło 80% oszacowanych kosztów prowadzenia zajęć, 20% stanowiły środki własne. Zajęcia prowadzone były od kwietnia do grudnia 2005r.
 • Podczas ferii zimowych 2005 na obiektach sportowych w Baboszewie przebywał obóz sportowy Młodzieżowego Klubu Sportowego “OCHOTA” Warszawa. Były to dziewczęta w wieku do 21lat, które przez 8 dni doskonaliły umiejętności gry w piłkę ręczną.
 • W marcu 2005 zarząd stowarzyszenia “SET” dokonał podziału wypracowanego dochodu i dofinansował szkolne przedsięwzięcia edukacyjne w gminie Baboszewo, których organizatorzy zwrócili się z prośbą o pomoc finansową. Dofinansowane zostały m.in. wyjazdy dzieci i młodzieży szkolnej na tzw. &ldqou;Zielone Szkoły&rdqou;, organizacje Dnia Dziecka i Sportu, wycieczki turystyczno - krajoznawcze. Ze środków Stowarzyszenia wsparty został Gminny Klub Sportowy ORLĘTA Baboszewo. Łącznie wydatkowano ok. 20tyś zł.
 • W okresie letnim 2005r (21-31 lipiec) w Hali Sportowej przebywał międzynarodowy obóz badmintona z udziałem zawodników z Niemiec.
 • W roku 2005 została zawiązana współpraca Stowarzyszenia - Sekcje Ekologiczne z Nadlesnictwem Płońsk. Współpraca ta obejmowała zajęcia edukacyjne w szkołach, na terenie szkółki leśnej w leśnictwie Kuchary, powadzone były akcje, konkursy o tematyce leśnej, opieka nad ogrodem. W 2005r Koło Ekologów działajace pod patronem Stowarzyszenia oraz członkowie sekcji ekologicznej Stowarzyszenia “SET” podjęły współpracę z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody “pro Natura” w ramach współpracy przeprowadzono spis bociana białego w gminie Baboszewo.
 • Na przełomie marca i kwietnia 2006r, Stowarzyszenie sekcja turystyczna zorganizowało wycieczkę do Włoch. Wyjazd poświęcony był I rocznicy śmierci Jana Pawła II. Trasa obejmowała Wadowice-Rzym-Watykan-Florencja-Wenecję. Z oferty skorzystało 46 osób.
 • W dniach 17-19.03.2006 współorganizowaliśmy największą imprezę badmintonową w Europie Środkowo-Wschodniej pod nazwą V Kason MAZOVIA JUNIOR CUP 2006 z udziałem zawodników i zawodniczek z 6 państw.
 • W dniu 24.06.2006 zorganizowaliśmy imprezę na rozpoczęcie lata. Byłs to impreza w plenerze bez ograniczeń wiekowych, dla mieszkańców Gminy i gości z zewnątrz.
 • W styczniu 2007 współorganizowaliśmy bal studniówkowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku
 • Podczas ferii zimowych gościliśmy zgrupowanie sportowe Bródnowskiego Klubu Piłkarskiego Warszawa - piłka nożna, chłopcy w wieku 9-12 lat.
 • 16-18 marca 2007 to ponownie Międzynarodowy Turniej Badmintona - VI KASON MAZOVIA JUNIOR CUP 2007 z udziałem zawodnikow z Czech, Rosji, Słowacji, Białorusi, Ukrainy i Polski
 • Zarząd Stowarzyszenia w roku 2007 postanowił przeznaczyć na dofinansowanie placówek oświatowych ponad 20 tys. złotych. Dofinansowano min wyjazdy dzieci i młodzieży na tzw. zielone szkoły, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, Dzień Dziecka, itp.
 • 2 czerwca 2007 zorganizowaliśmy Rajd Rowerowy dla członkow Stowarzyszenia SET - wzięło udział 27 osób. Trasa rajdu: Baboszewo - Sokolniki - Jarocin - Szymaki - Smardzewo - Kępa - Sarbiewo - Dłużniewo
 • 23 czerwiec 2007 zorganizowaliśmy festyn Powitanie Lata w Baboszewie z udziałem gwiazd estrady: zespołu disco polo BAYER FULL, duetu włoskiego - ANDREO I KARINA, oraz zespołu o egzotycznej nazwie JAMBO AFRICO
 • Podczas wakacji w obiektach sportowych w dn. 30 lipca - 11 sierpnia 2007 przebywał obóz sportowy badmintona z udziałem kadry Mazowsza i zawodników niemieckiego klubu Berliner Brauereien
 • W grudniu 2007 już poraz czwarty został zorganizowany przez Stowarzyszenie bal sylwestrowy. Dochód z imprezy przeznaczono na działalność statutową organizacji.
 • W dniach 9-17.02.2008 na terenie obiektów sportowych w Baboszewie odbyło się zgrupowanie sportowe Skierniewickiej Akademii Sportu VIS 2007. W zgrupowaniu uczestniczyło 25 chłopców, rocznik 1991-94, którzy doskonalili grę w piłkę nożną.
 • 7 czerwca 2008 odbył się Rajd Rowerowy organizowany przez Zarząd Stowarzyszenia SET. Trasa rajdu: Baboszewo - Rzewin - Polesie - Dziektarzewo - Rybitwy - Śródborze - Kiełki - Baboszewo.
 • 21 czerwca 2008 odbył się Festyn "Powitanie Lata" - organizatorami byli Stowarzyszenie SET, Urząd Gminy Baboszewo oraz Agencja Koncertowa ARENA Krzysztof Pasiewicz i Robert Krysiak. W trakcie festynu mogliśmy oglądać występy Przedszkolaków i dzieci z kółka artystycznego GAMA z Baboszewa. Odbyły się konkursy z nagrodami dla uczestników festynu. Stowarzyszenie SET zaprezentowało swoją działalność.< >Gwiazdami wieczoru były zespoły:"Karpowicz - Family""Chrząszcze""Trubadurzy"

 

Wspólnie z lokalnym samorządem zapraszamy do Baboszewa!!!!

wstecz

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska