Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Informacje o zakładzie

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie został utworzony i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Baboszewie z dnia 29 grudnia 2003 roku zajmuję się eksploatacją Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie, siecią wodociągową oraz siecią kanalizacji sanitarnej.

 • Długość sieci wodociągowej 182,8 km oraz 69,7 km przyłączy wodociągowych.
 • Ilość przyłączy wodociągowych 1373szt
 • Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej 11 km
 • Długość sieci przesyłowej-przewód tłoczny 10,2 km
 • Długość przykanalików 9,6 km
 • Ilość przykanalików 464szt

Zakład eksploatuję 7szt przepompowni ścieków usytuowanych w Baboszewie, którymi ścieki są przepompowywane do pompowni głównej a następnie za pomocą przewodu tłocznego do oczyszczalni ścieków do Płońska. Wydajność głównej pompowni ścieków 500m 3/dobę. Ponadto przepompownie ścieków posiadają system powiadamiania GSM o stanach awaryjnych. 

Stacja Uzdatniania Wody w Cieszkowie
W skład Stacji wchodzą:

 • dwie studnie głębinowe o wydajności 100 m3/h każda pracująca przemiennie o głębokości 49,3 m
 • trzy zbiorniki nadziemne po pojemności 150 m3/h każdy do wody uzdatnionej
 • zestaw hydroforowy składający się z pięciu pomp o wydajności 200 m3/h

Stacja posiada dwustopniowy system filtracji wody. Pierwszy stopień-odżelazianie w skład których wchodzą 4 filtry ciśnieniowe o średnicy Ø1800mm oraz drugi stopień odmanganianie 4 filtry ciśnieniowe o średnicy Ø1800mm. Zestaw hydroforowy pozwala na utrzymanie stałego ciśnienia w sieci wodociągowej nie zależnie od wielkości rozbiorów wody. Zestaw sterowany jest za pomocą sterownika IC 2001, który współpracuje z przetwornicą częstotliwością. Stacja posiada system powiadamiania GSM o stanach awaryjnych.

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska