Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ZWiK)

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Ważne informacje: 

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Baboszewo znajduje się na platformie E-PUAP (adres strony: epuap.gov.pl ). 

Aby można było złożyć wniosek do Instytucji należy posiadać konto na w/w platformie (adres strony: epuap.gov.pl ) - konto jest bezpłatne . 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Instytucji:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy ZWiK 7:30 - 15:30, Urząd Gminy Baboszewo pokój nr 1
  Dokumenty powinny być dostarczone na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

       Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF, ODT
  2. XLS, ODS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska