Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności - 2022 r.

Treść strony

Urząd Pracy w Płońsku ogłasza:

 Realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pn:„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie płońskim ( IV)”realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii Covid-19 oraz projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (IV) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 Więcej pod linkiem:

wstecz

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska