Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Door-to-Door - usługi indywidualnego transportu

Treść strony

  • -

USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR - TO – DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH „Wartość projektu : 398 440,00 PLN

Poziom dofinansowania z PFRON: 100 %

Okres realizacji : 01.01.2021 – 31.12.2022PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020

Cel projektu: ułatwienie integracji społeczno – zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Gminę Baboszewo usług indywidualnego transportu door – to – door.

Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom w pełni wykorzystać pomoc jaką oferują im różnego rodzaju podmioty zarówno publiczne jak i prywatne, pokonanie barier komunikacyjnych występujących na terenie Gminy Baboszewo.

 

 

 

  • autor: Iwona Szczepańska, data: 2021-02-04

Usługa door to door

  • scan komunikatu_Page_1
  • scan komunikatu_Page_2

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska